logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

prof. dr hab. inż. Bronisław Gosowski; mgr inż. Michał Redecki
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
mgr inż. Łukasz Maciejewski, Nobo Solutions S.A.

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których celem było określenie właściwości zmęczeniowych w warunkach niskocyklowego rozciągania i niskocyklowego zginania elastycznych połączeń wykonanych z miedzi. Badania przeprowadzono na czterech modelach, z których dwa poddano cyklicznemu rozciąganiu i zginaniu, a pozostałe dwa – wyłącznie cyklicznemu zginaniu. Badania pozwoliły potwierdzić przydatność elastycznych połączeń stosowanych w odpływie prądowym wirnika generatora.

Słowa kluczowe: wirująca maszyna elektryczna, miedziane połączenie lutowane, weryfikacja właściwości, badanie zmęczeniowe, cykliczne rozciąganie, cykliczne zginanie.

* * *

Fatigue tests of an elastic joint used in power generation in heavy rotating machines

The paper presents the experimental results of researches which the main purpose was to define fatigue characteristics of specimens made of copper in low-cycle tension and low-cycle bending. Altogether four specimens were investigated of which two were under cyclic tensile and bending testing and other two only under cyclical bend. The research allowed to confirm the applicability of the elastic joints used in power generation in heavy rotating machines.

Keywords: electrical rotating machine, soldering coppery joint, characteristics verification, fatigue test, cyclic tension, cyclical bending.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 5/2014, strona 71-72 (spis treści >>)