logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

INVEST In med W dniach 11-14 stycznia  br Krajowa Izba Gospodarcza, w ramach  realizacji Projektu BATIMED, gościła delegację algierskich i marokańskich przedsiębiorców , jak również  ekspertów i specjalistów z branży budownictwa i infrastruktury z Włoch, Hiszpanii, Francji  i Polski. Wydarzenia w ramach projektu odbywały się pod patronatem miesięcznika "Materiały Budowlane".

Projekt BATIMED realizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą wraz z Casablańską Izbą Przemysłu, Handlu i Usług oraz Konfederacją Algierskiego Patronatu  w ramach Programu Invest in Med, wspieranego przez Komisję Europejską.
BATIMED  koncentruje się na sektorze budownictwa oraz infrastruktury i ma na celu zwiększenie wymiany handlowej oraz przepływu inwestycji pomiędzy krajami Unii Europejskiej a krajami regionu MED, w szczególności Algierią i Marokiem.

W dniu 11 stycznia  w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyła się Konferencja poświecona perspektywom współpracy w branży budownictwa i infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć w Algierii i Maroku. Konferencję otworzyli uroczyście: Prezes KIG Pan Andrzej Arendarski, Reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Pan Rafał Rudnicki, Wiceprezes Casablańskiej Izby Przemysłu, Handlu i Usług Pan Abdelilah Qammous,  Prezes Biura w Annabie Konfederacji Algierskich Pracodawców Pan Hachemi El Malaoui oraz Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej z Annaby-Seybouse Pan Ghimouz Abderrahid.

W Konferencji udział wzięli  m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury  a także przedstawiciele organizacji gospodarczych oraz  przedsiębiorcy z Algierii, Maroka, Polski, Włoch i Hiszpanii, którzy następnie, w dniu 12 stycznia uczestniczyli w indywidualnych rozmowach handlowych oraz konsultacjach z unijnymi ekspertami. W dniach 13-14 stycznia 2011 roku, w ramach programu przygotowanego wspólnie z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Wielkopolską Izbą Budownictwa, Konferencja oraz konsultacje i rozmowy  indywidualne kontynuowane były w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie delegacja została przyjęta przez Wicemarszałka Pana Leszka Wojtasiaka, a także podczas Międzynarodowych Targów Budowlanych BUDMA’2011.

W przygotowania i realizację Projektu aktywnie włączyli się m.in.: Przedstawicielstwo Centro Estero i Izby Przemysłowo-Handlowej z Turynu (Piemonte-Desk), Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza.