logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

dr inż. Wit Derkowski, mgr inż. Łukasz Ślaga
Politechnika Krakowska

W artykule przedstawiono problematykę projektowania konstrukcji prefabrykowanych w aspekcie ich zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia katastrofy postępującej. Na przykładzie wielkopowierzchniowego budynku prefabrykowanego zaprezentowano model obliczeniowy pracy wtórnego ustroju nośnego powstałego po zniszczeniu jednego ze słupów nośnych. Oszacowano też koszty związane z zastosowaniem zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego zabezpieczającego przed katastrofą postępującą.

Słowa kluczowe: katastrofa postępująca, konstrukcje prefabrykowane, obciążenia wyjątkowe, wtórne ustroje nośne.

***

Whether and how to design buildings protected from progressive collapse?

This paper presents design issues of precast structures in terms of their protection against progressive collapse. The alternative bearing system of large surface structure after the destruction of one of the supporting pillars, is presented. On this basis, authors calculated the cost of proposed design solution to prevent spread of local damage.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2013, strona 81-83 (spis treści >>)