logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

3-6 listopada br w Casablance i Tangerze odbyła się kolejna Konferencja „Budownictwo i Infrastruktura - możliwości współpracy między Polską a krajami Magrebu”  w ramach projektu BATiMED realizowanego wspólnie przez Krajową Izbę Gospodarczą i jej partnerów: Casablańską Izbę Przemysłu, Handlu i Rzemiosła CCISC oraz Algierską Konfederację Patronatu CAP. Wydarzeniom realizowanym w ramach projektu Batimed patronuje miesięcznik "Materiały Budowlane".

W Konferencji udział wzięli marokańscy, algierscy i polscy przedsiębiorcy z branży budowlanej oraz przedstawiciele organizacji biznesu z tych krajów, jak również eksperci z krajów UE oraz MED.
Konferencja zorganizowana została we współpracy z Konfederacją Przedsiębiorstw Marokańskich CGEM oraz Izba Przemysłu, Handlu i Usług w Tangerze oraz w Fezie.

Uczestnicy jej przeprowadzili ponadto rozmowy na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Infrastruktury SIB'2010 w Casablance oraz  Porcie Tanger Med.Kolejny etap projektu BATiMED to Konferencja i rozmowy B2B w Polsce, w Warszawie i Poznaniu, w dniach 11-14 stycznia 2011 roku z okazji Międzynarodowych Targów BUDMA'2011, do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem współpracy z Algierią i Marokiem w branży budowlanej.

W w/w szeroko zakrojonym programie Invest in Med  uczestniczą kraje Unii Europejskiej oraz: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria I Tunezja, jak również niektóre kraje kandydackie UE. Programem tym zarządza Konsorcjum kierowane przez ANIMA Investment Network.Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Rady MedAlliance, która monitoruje i pilotuje ten program.