logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Przyjęciem Uchwały zakończył się w piątek, 10 września br. Światowy Zjazd Inżynierów Polskich,który obradował przez trzy dni w Warszawie pod patronatem Marszałka Senatu RP  Bogdana Borusewicza.

Zjazd, którego organizatorami byli: Politechnika Warszawska, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, był kontynuacją inżynierskich sympozjów "Polacy Razem" organizowanych przez Federację SNT-NOT oraz wielu inicjatyw organizacji polonijnych i Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Udział w Zjeździe wzięło udział prawie 400 inżynierów reprezentujących indywidualnie oraz polonijne stowarzyszenia techniczne 14 krajów: Australię, Austrię, Dubaj, Francję, Holandię, Kanadę, Litwę, Niemcy, Republikę Południowej Afryki, Rosję, Szwajcarię, USA, Wielką Brytanię i Polskę.
Otwarcie Zjazdu odbyło się w środę, 8 bm. Z uroczystym przesłaniem do uczestników Zjazdu, z życzeniami owocnych obrad i podziękowaniem dla organizatorów za jego zwołanie, zwrócił się Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski w liście, który odczytał szef Kancelarii Prezydenta RP, Jacek Michałowski. Z pisemnym przesłaniem zwrócił się także Honorowy Patron Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Powitania oraz życzenia owocnych obrad wygłosili m.in. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka, Minister Środowiska Andrzej Kraszewski, Prezes Polskiej Akademii Nauk Michał Kleiber, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski.
Każdy z trzech dni Zjazdu przebiegał pod innym hasłem. Pierwszy dzień obrad, w Politechnice Warszawskiej przebiegał pod hasłem "Inżynierowie twórcami cywilizacji". Drugi dzień, w obchodzącym 105-lecie istnienia Warszawskim Domu Technika NOT, pod hasłem "Polacy Razem".
Trzeciemu dniu Zjazdu przyświecało hasło „Nauka i technika motorem rozwoju”.

Zjazd miał charakter merytoryczny. Odbyło się siedem sesji panelowych, których tematem były:
1.    Transfer wiedzy i technologii jako podstawa do biznesu
2.    Innowacyjność warunkiem konkurencji
3.    Współpraca międzynarodowa między uczelniami, biznesem i organizacjami pozarządowymi
4.    Współpraca międzynarodowa między uczelniami, instytutami, biznesem i organizacjami pozarządowymi
5.    Przedsiębiorczość – spojrzenie z kraju, spojrzenie z zagranicy
6.    Stowarzyszenia inżynierskie w kraju i za granicą – platforma integracyjna do wymiany doświadczeń i opiniowania decyzji o charakterze cywilizacyjnym, możliwości współpracy
7.    Badania naukowe warunkiem konkurencyjności
8.    Kształcenie inżynierów a potrzeby gospodarki
Uzupełnieniem sesji panelowych były sesje tematyczne poświęcone następującymj zagadnieniom:
•    nanotechnologiom,
•    mechatronice i mechanice,
•    infrastrukturze,
•    transportowi,
•    ekologii,
•    optoelektronice,
•    inżynierii biomedycznej,
•    energetyce konwencjonalnej i odnawialnej,
•    energetyce jądrowej,
•    informatyce,
•    agrotechnice i przemysłowi spożywczemu,
•    polskim inżynierom w historii techniki,
•    książkom i czasopismom inżynierskim XXI wieku
•    zarządzaniu kryzysem powodziowym.
Koordynatoramu sesji byli wspólnie przedstawiciele polskich oraz zagranicznych środowisk inżynieryjnych ze świata nauki oraz bizensu.

Warto dodać, że podczas Wieczoru Integracyjnego Polskich Inżynierów w Warszawskim Domu Technika NOT, który należy do tych nielicznych budowli służących przez ponad 100 lat celom, dla jakich został wybudowany – integracji środowisk technicznych – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przyznała wybitnym inżynierom polskim z kraju i z zagranicy za zasługi w rozwoju techniki lub w działalności społecznej, związanej z celami statutowymi NOT, Medal im. Piotra Stanisława Drzewieckiego (współzałożyciel i w latach 1899-1919 prezes Stowarzyszenia Techników w Warszawie) oraz nadała:
•    Piotrowi Moncarzowi z Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej,
•    Piotrowi Dudkowi ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
tytuł „Złoty Inżynier”, przyznawany od 1994 r. w plebiscycie „Przeglądu Technicznego” twórcom techniki o niekwestionowanym dorobku zawodowym i budzących powszechne uznanie dokonaniach m.in. w dziedzinach: konstrukcje, high-tech, ekologia, zarządzanie, jakość.
W Uchwale Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich przyjętej na zakończenie, uczestnicy uznają jego ideę za cenną i wskazują na potrzebę jej kontynuacji, co umożliwi pełne wykorzystanie zasobów wiedzy inżynierów polskich rozsianych po całym świecie.