logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NUMER 11/2010

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja papierowa jest wersją pierwotną

TEMAT WYDANIA – Prefabrykacja

 

J. Makuszewski Budownictwo mieszkaniowe z prefabrykatów żelbetowych w Polsce wczoraj i dziś ... 4
Zmodernizowany Prefabrykowany System Konstrukcyjny BOGUCIN (WK -70 Bogucin) ... 5
Bogaty asortyment i doskonała jakość prefabrykatów firmy KON-BET ... 6
B. Szudrowicz Żelbetowe systemy prefabrykowane w budownictwie mieszkaniowym – ogólna ocena właściwości akustycznych ... 8
A. Cholewicki, J. Szulc Sprężone płyty kanałowe typu hc dużej rozpiętości ... 13
T. Pużak Nanotechnologia – przyszłość prefabrykacji betonowej ... 16
G. L. Golewski Badania belek żelbetowych z betonu modyfikowanego dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych ... 19
R. Gajownik, J. Sieczkowski Stropy gęstożebrowe belkowo-pustakowe wg normy PN-EN 15037:2008 (org) ... 22
B. Łaźniewska-Piekarczyk Wpływ domieszek przeciwpieniących i stabilizujących na właściwości mechaniczne samozagęszczalnych zapraw ... 26
P. Grabarczyk, T. Dubrawski Zastosowanie elementów prefabrykowanych w budowie stadionów w Polsce ... 30
M. Chudek Prefabrykaty w obiektach inżynierskich ... 33
W. Jackiewicz-Rek Stosowanie dodatków mineralnych do betonu ... 35
P. O. Korycki Ścienne płyty warstwowe PWS – WA PRUSZYŃSKI z rdzeniem z wełny mineralnej w okładzinach z blachy stalowej ... 36

PRAKTYKA BUDOWLANA

T. Kania Ochrona przeciwpożarowa słupów konstrukcyjnych za pomocą okładzin z prefabrykatów gipsowych ... 38
Dyskusja o betonie z udziałem naukowców i praktyków ... 40

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

J. Tworek – Droga do europejskiego rynku zrównoważonego budownictwa (cz. 2) ... 42

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO

Należy przypomnieć osiągnięcia polskiej branży betonu komórkowego – wywiad z Mieczysławem Soboniem – Prezesem Stowarzyszenia Producentów Betonów ... 44

PODRĘCZNIK FIZYKI BUDOWLI

K. Zaremba Oświetlenie dróg ... 47

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDOWNICTWIE

Pieniądze na termomodernizację i remonty ... 49
PAROC UNS 34 – nowa jakość oszczędzania ... 50

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska Produkcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2010 roku ... 51
J. Kobylarz Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie trzech kwartałów 2010 roku ... 54
M. Kowalska Efekty budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń – wrzesień 2010 roku ... 57
Trendy zmian cen materiałów budowlanych w październiku 2010 roku ... 60
M. Dutkiewicz Ochrona konkurencji na rynku budowlanym ... 61
D. Kostrzewska-Matynia – Uroczyste otwarcie fabryk BASF w Śremie ... 63
Dzień Budowlanych 2010 ... 63

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawno-Organizacyjny GUNB informuje ... 64

PRAWO W BUDOWNICTWIE

S. M. Wierzbicki, S. Zieleniewski, J. Sieczkowski Kto i jak powinien tworzyć przepisy techniczno-budowlane? ... 66

KONFERENCJE

Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł Szklarski 2010” ... 70
Ciechocinek 2010: jak uniknąć błędów? ... 71
Energetyka jądrowa ... 72
Bezpieczeństwo Dolnej Wisły ... 72