logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.


Nowe możliwości otwierają się przed polskimi producentami materiałów budowlanych w Tunezji.  Dodatkowo jakość usług budowlanych w tym kraju jest bardzo niska, dlatego polskie firmy ze swoją ofertą mogą być bardzo konkurencyjne.
Przede wszystkim Tunezja kojarzy się nam z turystyką. Ale warto zainteresować się tym krajem pod względem biznesowym, gdyż po Maroku, jest on drugim pod względem wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej w Afryce. Trzeba podkreślić, że gospodarka tunezyjska od 1986 nie zanotowała ujemnego wzrostu gospodarczego. W ciągu ostatnich 10 lat PKB Tunezji wzrastał rocznie o 5 %. W 2008 wzrost gospodarczy wyniósł 4, 6 % (głównie z powodu niskich zbiorów zbóż, spadku produkcji paliw na początku roku i spowolnienia produkcji przemysłowej przeznaczonej na eksport).
    Dzięki obecności w Tunezji, firmy mogą łatwo uruchomić kontakty gospodarcze  w Libii i Algierii, w których  ma powstać ponad 300 hoteli. W samym tylko Tunisie planowane są dwa gigantyczne projekty – Tunis City Sport  (40 tys. miasteczko sportowe z boiskami piłkarskimi, polem golfowym raz budynkami mieszkalnymi i usługowymi) oraz Tunis Financial Center, ogromne centrum biznesowe. 
    - Przy tak dużych inwestycjach  potrzebne są materiały budowlane, know-how oraz wykonawstwo. Te projekty dają możliwość zaistnienia polskich przedsiębiorców na tym rynku, do czego bardzo gorąco zachęcam -  powiedział Krzysztof Olendzki , ambasador RP w Tunezji, podczas ostatniego w tym roku spotkania zorganizowanego przez Fundację Wszechnicy Budowlanej oraz Krajową Izbę Gospodarczą, które było okazją do podsumowania sytuacji w budownictwie po 11 miesiącach 2009 r. Ambasador  Krzysztof Olendzki podkreślił, że Polska jest bardzo dobrze postrzegana w Tunezji. Naszą pozycję umocniła także nominacja Jerzego Buzka na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Polscy producenci materiałów budowlanych, firmy wykonawcze zainteresowane inwestycjami w Tunezji mogą liczyć na pomoc Ambasady Polskiej w ułatwianiu kontaktów gospodarczych.