logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

W Unii Europejskiej nie ma  na razie normy bezpieczeństwa w odniesieniu do okien bezpiecznych dla dzieci. Ale ma się to zmienić. Wypadnięcie z okna na dużej wysokości to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków śmiertelnych dzieci poniżej piątego roku życia.  Istnieją co prawda systemy blokujące do okien i drzwi balkonowych, ale nie ma normy, która określałaby jasno wymagane standardy jakości. W czerwcu   br w Brukseli  Komisja ds. Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów postanowiła, że Unia Europejska musi wkrótce wypracować nową normę bezpieczeństwa w odniesieniu do okien bezpiecznych dla dzieci. 
Komisja podkreśliła, że wśród dostępnych obecnie blokad znajdują się również takie, które dzieci potrafią odblokować, mimo że są one wyraźnie oznakowane jako „bezpieczne dla dzieci”. W normie UE musi być zawarty przepis narzucający szczegółowe badania na bezpieczeństwo użytkowania  przez dzieci. Ponadto blokady tego rodzaju powinny być badane pod kątem ich stabilności konstrukcyjnej podczas całego przewidywanego okresu użytkowania pod kątem starzenia i trwałości na działanie czynników środowiska. Norma ta obejmowałaby również jasną instrukcję obsługi i informacje dla użytkowników.