logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Nowe systemy okienno-drzwiowe i ścian osłonowych Reynaers Aluminium pozwalają na bezpieczną ewakuację ludzi z płonącego budynku oraz powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia i dymu. W systemach zastosowano specjalny materiał chłodzący wewnątrz komór profilu oraz samoprzylepne i pęczniejące pod wpływem wody uszczelki.


Ognioodporne systemy Reynaers: okienno-drzwiowy CS 77-FP oraz ścian osłonowych CW 50-FP zostały stworzone w oparciu o sprawdzone systemy
CS 77 i CW 50. Nowe produkty zapewniają możliwość ewakuacji 
w ciągu  co najmniej 30 lub 60 minut (zależnie od rodzaju danego systemu) przedziałem czasowym. Oznacza to, że ograniczają wzrost temperatury w wydzielonych strefach „wolnych od pożaru” oraz powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia i dymu. Systemy Reynaers zapewniają także izolację od płonących budynków znajdujących się w bliskim sąsiedztwie. - Wszystkie systemy ognioodporne Reynaers zostały poddane specjalistycznym testom, wykonywanym we współpracy z europejskimi jednostkami notyfikowanymi. Opracowano specjalny program badań, aby certyfikacja objęła wszystkie potrzebne konfiguracje -  podkreśla Maciej Przybylski, prezes Reynaers Polska. Program objął cykl badań 23 konstrukcji ognioodpornych w różnych konfiguracjach (konstrukcje wewnętrzne i zewnętrzne, kombinacje pod względem funkcjonalnym) i różnej odporności na działanie ognia (30- i 60 min.). Badania odbyły się w Instytucie EFECTIS w Holandii, który koordynował cały program oraz w ITB w Polsce, IFT w Niemczech, a także  WFRGent w Belgii.

System okienno-drzwiowy CS 77-FP

CS 77-FP został stworzony w oparciu o profile, akcesoria i uszczelki systemu CS 77. Dzięki  zastosowaniu specjalnego materiału chłodzącego wewnątrz komór profilu oraz użyciu samoprzylepnych i pęczniejących pod wpływem wody uszczelek
CS 77-FP EI30 pozwala na bezpieczną ewakuację przez 30 min., natomiast CS 77-FP EI60 przez 60 min. Użycie wodoodpornych uszczelek, tzw. wsadów chłodzących, mających właściwości higroskopijne, pozwala ponadto na skrócenie czasu wytwarzania elementów systemu, a co za tym idzie redukcję kosztów wykonania konstrukcji. Jest to innowacja firmy  Reynaers. System ognioodporny CS 77-FP jest dostępny w wersji drzwi jedno- i dwuskrzydłowych, otwieranych na zewnątrz i antypanicznych, z naświetlami, czyli przeszkleniami nieotwieranymi, jak również doskonale nadaje się do konstrukcji przeszklonych ścian działowych.

System ścian osłonowych CW 50-FP

System CW 50-FP został stworzony w oparciu o profile, akcesoria i uszczelki systemu CW 50, który jest jednym z najczęściej używanych przez inwestorów systemów Reynaers. CW 50-FP EI30 pozwala na bezpieczną przez 30 min. dzięki wstawieniu stalowych profili w słupach oraz użyciu ognioodpornych (niepalnych) pęczniejących uszczelek, mających zdolność „samogaśnięcia”.  W systemie CW 50-FP EI60  zastosowano dodatkowe wkładki izolująco-chłodzące. Nowe ognioodporne systemy Reynaers nie różnią się wyglądem od standardowych konstrukcji, co pozwala na zachowanie jednakowej stylistyki w całym budynku. Poza zwiększonym bezpieczeństwem użytkowników budynku oraz budynków będących w bliskim sąsiedztwie, dodatkowym atutem systemów CS 77-FP i CW 50-FP jest podwyższenie standardu obiektu, w którym są zamontowane.