logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Na rynku wciąż rośnie ilość projektów realizowanych wg śmiałych wizji architektonicznych oraz wymagających zastosowania skomplikowanych rozwiązań technologicznych. Aby przekonać naszych klientów, że jesteśmy przygotowani do obsługi nowych wyzwań, zorganizowaliśmy w październiku w Warszawie 2 seminaria, w których wzięło udział ponad 100 przedstawicieli największych firm wykonawczych.

Image 

Pierwsze z nich (już drugie poświęcone temu tematowi), zatytułowane „Beton architektoniczny w praktyce”, miało na celu przekonanie słuchaczy, że tylko precyzyjne zdefiniowanie oczekiwań odnośnie do powierzchni betonu oraz ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego stanowią gwarancję finalnego sukcesu.
W bloku „okiem architekta” prof. Stefan Kuryłowicz wygłosił wykład nt. „Beton architektoniczny – współczesny materiał o najstarszym z rodowodów”, z kolei w bloku „okiem naukowca” dr Grażyna Bundyra-Oracz, Kierownik Zakładu Betonu ITB omówiła beton licowy w kontekście wymagań projektowych i normalizacyjnych. Blok praktyczny należał do doświadczonego doradcy firm wykonawczych z Niemiec, pana Erharda Reichle, który w kilkugodzinnym wystąpieniu przedstawił normy obowiązujące na rynku niemieckim, czynniki determinujące prawidłowe wykonanie betonów licowych oraz najczęściej popełniane błędy wykonawcze. Swoim doświadczeniem podzielili się także z uczestnikami seminarium przedstawiciele firm dostarczających najważniejsze (oprócz deskowań) produkty dla tej technologii: CEMEX Polska Sp. z o.o. - producent betonu, Finnforest Polska Sp. z o.o. - producent sklejki oraz Max Frank - producent akcesoriów.
Drugie seminarium, poświęcone systemom deskowań ULMA do realizacji współczesnych konstrukcji mostowych, było adresowane do przedstawicieli firm realizujących inwestycje w sektorze inżynieryjnym. Spotkanie otwierał wykład prof. dra hab. inż. Wojciecha Radomskiego nt. rozwoju metody betonowania nawisowego i nasuwania podłużnego w Polsce. Doświadczenia firmy ULMA w zakresie rozwiązań dla metody nasuwania podłużnego przedstawili na przykładzie konkretnych realizacji projektanci z Hiszpanii i z Polski – w tym drugim przypadku prezentacja dotyczyła realizowanego właśnie Mostu na Wiśle k/Torunia (MA-145), na którym deskowania ULMA pracują od maja 2009 roku. Podczas spotkania omówiono także zastosowanie nowego systemu dźwigarowego MK – 120 do realizacji projektów mostowych oraz blachownice TAC 1200, jako uniwersalne rozwiązanie przy przekraczaniu wszelkiego typu przeszkód.   Prezentacje zilustrowaliśmy materiałem filmowym zrealizowanym na budowie wybranych obiektów mostowych w Polsce, na których znalazły zastosowanie systemy ULMA.