logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Fundacja Wszechnicy Budowlanej zaprasza na warsztaty poświęcone ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Warsztaty skierowane do urbanistów, projektantów, pracowników gmin, inwestorów, beneficjentów funduszy realizujących przedsięwzięcia budowlane odbędą się 19 listopada. W ich trakcie omówione będą następujące zagadnienia: wymagalność decyzji i zakres wniosku, strony w postępowaniu administracyjnym, analiza urbanistyczna, przepisy szczególne jako źródło ustaleń decyzji oraz lex specialis w postępowaniach odwoławczych i nadzwyczajnych.
Warsztaty poprowadzi Mariola Berdysz – urbanista, ekspert Fundacji Wszechnicy Budowlanej.
Szczegóły na www.szkolenia.com.pl