logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

W dniu 31 sierpnia br. odbyła się kolejna konferencja prasowa organizowana przez Komitet Budownictwa Krajowej Izby Gospodarczej oraz Fundację Wszechnicy Budowlanej  pt.: "Sytuacja w budownictwie po siedmiu miesiącach 2009 roku w statystyce". Wzorem ubiegłych spotkań komentatorami zmian byli między innymi Pani prof. Zofia Bolkowska z Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa oraz Pan Andrzej Ciepiela- Dyrektor Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Według prof. Bolkowskiej po siedmiu miesiącach br. produkcja budowlana była wyższa o 3,6% w porównaniu z poziomem ubiegłego roku. Lipiec wskazuje na przyśpieszenie tempa wzrostu budownictwa. Produkcja budowlana w lipcu jest o ponad 10% wyższa w porównaniu z lipcem roku poprzedniego. Ceny produkcji budowlanej były o 0,4% niższe niż w lipcu roku ubiegłego.
Od listopada 2008 wszystkie wskaźniki koniunktury obniżały się drastycznie (wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, portfela zamówień, produkcji sprzedanej, sytuacji finansowej). Od kwietnia wskaźniki koniunktury są coraz lepsze, chociaż nadal ujemne. Na oceny koniunktury w budownictwie (wyrażane przez szefów firm) wpływały czynniki psychologiczne i powszechność opinii o nieuchronności kryzysu.

Liczba wydawanych pozwoleń na budowę w okresie styczeń-lipiec 2009 jest niższa niż rok temu. Wzrasta liczba mieszkań oddawanych do użytku we wszystkich rodzajach budownictwa. Szansą na przyśpieszenie wzrostu całego sektora jest budownictwo infrastrukturalne.

Na rynku stali również jest coraz lepiej. Zgodnie z opinią Pana Andrzeja Ciepieli- Dyrektora Polskiej Unii Dystrybutorów Stali światowa produkcja stali w lipcu była wprawdzie o 11% mniejsza niż rok temu, ale 4% większa niż w czerwcu br. ArcelorMittal wznawia produkcję w zakładach w Ghent, Belgii i Forencji, a dwa kolejne piece w Niemczech i Hiszpanii będą uruchomione we wrześniu.

Zgodnie ze sprawozdaniem statystycznym dla Zakładów Cementowych produkcja cementu wyrażona w tys. ton w pierwszych siedmiu miesiącach br. spadła jednak o ok. 15% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.