logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

KWB Adamów SA i Grupa Energia podpisały w Warszawie list intencyjny w sprawie budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych. Planowane farmy wiatrowe miałyby powstać na terenach poeksploatacyjnych, należących do kopalni.

Wstępne założenia przewidują, iż planowana moc elektrowni może osiągnąć poziom około 80 MW, a uruchomiona mogłaby zostać już w 2012 roku. Kopalnia posiada około 600 ha gruntów, które potencjalnie można by wykorzystać jako lokalizacje przyszłych farm wiatrowych. Docelowo tego typu terenów może być nawet trzykrotnie więcej, ponieważ co roku kopalni przybywa ok. 100 ha po urobku.
- Inwestycja ta stwarza szansę wykorzystania terenów poeksploatacyjnych, przeznaczonych do rekultywacji, do produkcji energii z ekologicznych źródeł. Poza gruntami istnieje również możliwość wykorzystania naszej infrastruktury, czyli Głównych Punktów Zasilania czy linii zasilających – podkreśla Dariusz Orlikowski, prezes zarządu KWB Adamów SA.
Podpisany przez firmy dokument powołuje do życia zespół roboczy, składający się z przedstawicielami obu stron. Do jego zadań należeć będzie szczegółowa ocena możliwości technicznych i środowiskowych oraz rezultat ekonomiczny planowanego kompleksu farm wiatrowych. - Rozpoczęcie prac tego zespołu nastąpi już w najbliższych dniach. To miedzy innymi on będzie miał wpływ na wybór lokalizacji farmy. Według wstępnych ustaleń największą szansę mają tereny po odkrywce Adamów - mówi Zenon Stolarek, Członek Zarządu ds. Rozwoju KWB Adamów SA. Dodatkowo zespół ma się zająć przygotowaniem harmonogramu realizacji inwestycji. Obie strony podkreśliły, że realizacja zakładanych planów będzie możliwa jedynie po uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji środowiskowych. Przyszli inwestorzy zadeklarowali także, że budowa farm wiatrowych przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
KWB Adamów SA jest kolejną po KWB Konin SA kopalnią węgla brunatnego, która postanowiła wykorzystać swoje możliwości, by wybudować na terenach pokopalnianych farmy wiatrowe.