logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W Warszawie głębokie wykopy (10 – 30 m) wykonuje się w gruntach trzecio- i czwartorzędowych: spoistych w różnym stanie od miękko plastycznych do bardzo zwartych oraz niespoistych od luźnych do bardzo zagęszczonych. Trudności w prawidłowym określeniu parametrów obliczeniowych tych gruntów powodują znaczne problemy projektowe, m.in. z wyznaczaniem teoretycznych przemieszczeń ścian wykopów, odprężenia dna czy szacowania wpływu wykopu na zabudowę sąsiadującą. Obliczenia przemieszczeń ścian wykopów oraz ich otoczenia wykonywane są zwykle z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES), najczęściej przy użyciu modelu[...]