logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

29. lipca br przyjechali do Polski na zaproszenie Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka przedstawiciele Ministerstwa Kolei ChRL oraz chińskich firm działających na rynku kolejowym. Zgodnie z wypowiedzią Juliusza Engelhardta, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który kieruje grupą roboczą ds. współpracy z kolejami chińskimi w zakresie infrastruktury, podstawowym celem wizyty delegacji chińskiej było nawiązanie kontaktów biznesowych oraz lepsze poznanie potrzeb i możliwości podmiotów gospodarczych działających na rynku kolejowym w Polsce.
Strona chińska wyraziła zainteresowanie udziałem w rozwoju terminali kontenerowych, produkcji i utrzymaniu taboru, modernizacji dworców kolejowych oraz linii kolejowych. Chińczycy zadeklarowali ponadto chęć udziału w programie budowy Kolei Dużych Prędkości oraz rozważają możliwość uczestnictwa w prywatyzacji spółek Grupy PKP.
Podczas pobytu w Polsce delegaci spotkali się z przedstawicielami PKP SA, PKP Cargo, PKP PLK, PKP LHS, PKP Intercity i Przedsiębiorstwem Napraw Infrastruktury. Grupa PKP zaoferowała chińskim firmom możliwość współpracy w ramach konsorcjów w projektach modernizacji polskich linii kolejowych.
6 sierpnia br. w siedzibie resortu infrastruktury podpisano  listy intencyjne dotyczące współpracy strategicznej spółki PKP Cargo z firmą CNR Janin Railway Vehicles Equipment Co., CSE – China South Locomotive&Rolling Stock oraz firmą CRIMIT – China Railway International Multimodal Transport Co. Ltd. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury podpisało list intencyjny z firmą China Railway Engeering Co. Strony przeprowadziły również rozmowy wstępne dotyczące podpisania listu intencyjnego o współpracy w zakresie transportu kolejowego pomiędzy ministerstwami obu państw.
Dopuszczenie partnerów z innych części świata ma na celu zwiększenie konkurencji między wykonawcami budowlanymi oraz obniżenie cen realizowanych kontraktów.
Jak stwierdził Prezes Grupy PKP Andrzej Wach, partnerzy chińscy podkreślali, iż wizytę w Polsce można uznać za przełomową, sprzyjającą rozwojowi przewozów w relacjach Europa-Azja.