logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Czy wiosenno - letnie miesiące są wystarczającym okresem, by postawić dom od podstaw? Dzisiejsze technologie budowania są nieustannie udoskonalane i rozwijane. Budowanie systemowe pozwala na budowanie szybkie,precyzyjne i pod wieloma względami oszczędne.

Postęp prac na budowie niewątpliwie jest dyktowany technologią, w jakiej inwestor zdecydował się wznieść swój dom.Od ponad 10 lat, obok tradycyjnego w Polsce budowania warstwowego, opracowywany jest i testowany sposób budowania ścian jednowarstwowych. Ściana jednowarstwowa powstaje przy użyciu odpowiedniego rodzaju materiałów ściennych, który spełni normy stawiane tej technologii. Materiał do budowy powinien spełniać funkcję nośną i izolacyjną - wtedy jedna warstwa nie wymaga dodatkowego ocieplenia, ponieważ sama w sobie jest wystarczająco energooszczędna. Taka ściana wymaga już tylko otynkowania.

Materiał ścienny ma być odpowiednio dobry i możliwie tani. Na cenę wybudowania domu składa się nie tylko koszt potrzebnych materiałów, ale także „robocizna”, czyli koszt ekipy wykonawczej. W przypadku tradycyjnego, warstwowego budowania, mało realne jest, by jedna ekipa zrealizowała całość stanu surowego zamkniętego. Zazwyczaj konieczne zatem będzie zatrudnienie dodatkowych ekip i poniesienie kosztów z tym związanych. Czy zatem – jeśli istnieje taka możliwość – nie jest uzasadnionym zastanowienie się nad tymi problemami już na etapie wyboru technologii budowania? Istnieją systemy budowania ścian jednowarstwowych ze specjalnych bloczków. Są one droższe od bloczków do ścian warstwowych, ale ich użycie pozwala na uzyskanie w szybszym tempie bardzo dobrego efektu końcowego bez ponoszenia kosztów warstwy ocieplającej.

Więcej informacji na temat budowania w systemie SOLBET Perfekt znaleźć można na stronie www.solbetperfekt.pl.