logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Jubileusz 15-lecia SIPUR

Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” został zarejestrowany w maju 2009 r. i w związku z tym w br. obchodził 15-lecie działalności. Spotkanie jubileuszowe poprzedzone Zgromadzeniem Ogólnym zorganizowano 5 czerwca br. w Giewartowie na Pojezierzu Gnieźnieńskim.

Oprócz członków „SIPUR” wzięli w nim udział przedstawiciele mediów branżowych: Globenergii, Izolacji i Materiałów Budowlanych oraz wyższych uczelni współpracujących ze Związkiem: Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu dr. inż. Agaty Szeląg pt. Aktualne wymagania akustyczne - zagrożenia czy szansa dla wyrobów z poliuretanu? Dużym zainteresowaniem cieszył się rejs jachtami po jeziorze Powidzkim. Spotkanie zakończyła wspólna kolacja grillowa.


Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Posiedzenie strony pracodawców Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, którego członkiem jest Prezes Związku „SIPUR” odbyło się 12 kwietnia 2024 r. w Warszawie.

Rada Wyrobów Budowlanych przy Głównym Urzędzie Nadzoru Budowalnego

Prezes SIPUR brał udział w spotkaniach RWB 11 stycznia, 7 marca i 13 kwietnia br. w Warszawie

Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej

Przedstawiciel Związku uczestniczył w comiesięcznych spotkaniach POBE.

Prezentacje dla przyszłych profesjonalistów budowlanych

W pierwszej połowie 2024 r. kontynuowano wykłady dla studentów wydziałów budownictwa i pokrewnych organizowane od ponad 10 lat przez SIPUR pod hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ”. Celem spotkań jest przedstawienie informacji dotyczących sposobów wytwarzania, budowy rodzajów, najważniejszych cech i parametrów wyrobów poliuretanowych PUR / PIR. Prezentacje dla przyszłych profesjonalistów budowlanych odbyły się na Politechnice Krakowskiej, Częstochowskiej i Warszawskiej oraz Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.