logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

13 – 15 maja 2024 r. odbyła się w Krakowie Konferencja Naukowo-Techniczna KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024, zorganizowana przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Udział w niej wzięło wielu wybitnych specjalistów z dziedziny konstrukcji sprężonych – przedstawiciele firm wykonawczych, biur projektowych, ośrodków naukowo-badawczych i studenci.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr inż. Piotr Gwoździewicz. Obrady podzielono na cztery sesje tematyczne: sesja I – Awarie obiektów sprężonych; sesja II – Analizy obliczeniowe konstrukcji sprężonych; sesja III – Przykłady realizacji konstrukcji sprężonych; sesja IV – Badania doświadczalne elementów sprężonych. Celem konferencji była wymiana informacji na temat najnowszych osiągnięć i problemów teoretyczno-praktycznych. Prezentowana tematyka wzbudziła ożywioną dyskusję.

Sprężanie konstrukcji jest jedną z najbardziej skutecznych technologii zapewnienia bezpiecznej i długotrwałej pracy ustrojów o dużej rozpiętości, skomplikowanej geometrii i nietypowym schemacie pracy. Z powodzeniem wznosi się m.in. mosty sprężone i podwieszone o dużej rozpiętości, obiekty kubaturowe o dużym rzucie, których przekrycia nie mają podpór. Zdarzają się niekiedy pojedyncze przypadki usterek i awarii konstrukcji sprężonych, których dotyczył jeden z referatów kluczowych. Drugi z kolei pokazywał niedoskonałości międzynarodowych standardów obliczeń strefy kotwienia cięgien w strunobetonie, zidentyfikowane w trakcie badań w Politechnice Krakowskiej. Zagadnienia obliczeniowe konstrukcji sprężonych były tematem wielu prezentacji zarówno na poziomie naukowym – w aspekcie minimalnego zbrojenia czy postępu pełzania betonu, jak i praktyki projektowej – na polu doboru sprężenia czy oceny istniejących konstrukcji pod względem nośności. Przedstawiono przykłady ciekawych realizacji konstrukcji kablobetonowych, strunobetonowych oraz cięgnowych, a także wzmacniania konstrukcji przez sprężenie, które wydłuża okres eksploatacji obiektów. Ośrodki wiodące zaprezentowały najnowsze wyniki badań przyczepności cięgien, a także zachowania się sprężonego fibrobetonu i betonu lekkiego.

Konferencji towarzyszyły warsztaty pt. „Dobre praktyki w projektowaniu konstrukcji sprężonych”.

Wieczorne spotkanie podczas kolacji uświetnił znakomity występ jazzowego trio ORGANIC GENERATION. Kolejna edycja konferencji za 3 lata.