logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

14.05.2024 r. odbył się w Politechnice Warszawskiej Dzień Otwarty Nowoczesnych Konstrukcji Drewnianych (NKD) zorganizowany przez Wydział Inżynierii Lądowej we współpracy z firmą Andrewex Construction – Partnerem Głównym. Wydarzenie zgromadziło ponad 130 uczestników: przedstawicieli środowiska akademickiego, studentów i doktorantów, a także praktyków – projektantów, inwestorów, członków samorządów i organizacji zajmujących się wykonywaniem nowoczesnych konstrukcji drewnianych. Przeszło dwa razy większa liczba uczestników w porównaniu z poprzednią edycją świadczy o rosnącym zainteresowaniu tematyką budownictwa drewnianego.

Referat wygłasza Wojciech Terlikowski z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warzawskiej

W programie konferencji znalazło się osiem wystąpień prelegentów, w tym trzech z zagranicy, którzy reprezentowali różnorodne spojrzenie na nowoczesne konstrukcje drewniane i zrównoważone budownictwo. Podtytułem tegorocznej konferencji były „Innowacyjne rozwiązania dla budownictwa zrównoważonego”. W prelekcji otwierającej wydarzenie Albert Dwan z firmy Arup z Berlina mówił o konieczności balansowania pomiędzy tradycyjnymi metodami a innowacyjnym podejściem, podkreślając potrzebę dostosowania rozwiązania do konkretnego przypadku. Wojciech Terlikowski z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (fotografia) zaprezentował istotę gospodarki cyrkularnej i jej miejsce w procesie restauracji budynków, a Bartosz Kawecki z Politechniki Lubelskiej możliwości wzmacniania i zbrojenia elementów drewnianych, wskazując kierunki rozwoju pozwalające na zwiększenie wykorzystania drewna w konstrukcjach. Benjamin Kromoser, przedstawiciel University of Natural Resources and Life Sciences z Wiednia opowiedział o renowacji budynków w duchu gospodarki cyrkularnej, uwzględniając innowacyjne podejście, które wypracował ze swoim zespołem, natomiast Franco Piva z włoskiej firmy Ergodomus skupił się na najnowszych trendach w automatyzacji i cyfryzacji procesów projektowych, wskazując na znaczenie BIM oraz Design for Manufacturing Assembly (DfMA). Wiktor Kowalski z Buro Happold, na przykładzie swoich doświadczeń, przedstawił przypadki, w których zastosowanie konstrukcji drewnianych wpłynęło na obliczenia śladu węglowego, a Tomasz Perkowski reprezetujący Andrewex Construction opowiedział o znaczeniu prefabrykacji drewnianej, zyskującej coraz więcej zwolenników. Wydarzenie zakończyła prelekcja Tomasza Śnieżka z Andrewex Construction, który omówił zagadnienia dotyczące obliczania konstrukcji szkieletowych. Jeden przykład z praktyki projektowej dotyczył awarii konstrukcji w trakcie realizacji, a drugi zmiany technologii ścian wewnętrznych.

Osoby uczestniczące w Dniu Otwartym miały też okazję wysłuchać czterech prezentacji sponsorskich, które dostarczyły wartościowych informacji merytorycznych, uzupełniających główne panele dyskusyjne. Spotkanie miało na celu zainspirować do dalszego rozwoju i aplikowania nowoczesnych konstrukcji drewnianych w praktyce.