logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Uroczystość z okazji 90-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), zorganizowana przez Zarząd Główny tej organizacji, odbyła się 9 maja br. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Warszawie. Po powitaniu gości i przyjęciu listów gratulacyjnych przez prof. Marię Kaszyńską – Przewodniczącą PZITB, zaprezentowana została historia Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa przez Ryszarda Trykosko – byłego Przewodniczącego, Członka Honorowego Związku.

PZITB jest kontynuatorem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (PZIB), utworzonego z inicjatywy działającego wówczas Koła Inżynierów Dróg i Mostów. Zjazd Założycielski PZIB odbył się 4 i 5 maja 1934 r. w Warszawie, również w gmachu NOT, podczas którego uchwalono statut Związku i wybrano pierwszy Zarząd Główny w składzie: Andrzej Pszenicki – Prezes; Stefan Bryła i Wacław Paszkowski –Wiceprezesi; Jerzy Nechay – Sekretarz oraz Wacław Żenczykowski – Skarbnik.

Wypowiedź Dariusza Wieczorka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas jubileuszowej uroczystości 

Oficjalną działalność PZIB przerwała II wojna światowa. Wznowienie nastąpiło 24 września 1945 r. Decyzję o połączeniu PZIB oraz powstałego w 1947 r. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa NOT podjęto podczas Zjazdu Organizacyjnego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, który odbył się 14 – 15 czerwca 1948 r. w Warszawie.

Kolejnym punktem jubileuszowej uroczystości było wręczenie Członkom Honorowym PZITB medali pamiątkowych ustanowionych przez Zarząd Główny z okazji 90-lecia Związku. Następnie przedstawiciele Komitetu Młodej Kadry PZITB wygłosili prelekcję pt. Stawić czoła wyzwaniom, czyli przyszłość PZITB. Uroczystość jubileuszową uświetnił występ Kwartetu Obsession. 

Członkowie Honorowi PZITB nagrodzeni pamiątkowymi medalami. Od lewej: Ryszard Trykosko; Nina Szklennik; Waldemar Szleper; Kazimierz Flaga; Andrzej Bratkowski; Katarzyna Łażewska-Hrycko – Główny Inspektor Pracy (wręczająca medale); Tadeusz Durak; Stefan Pyrak; Maria Kaszyńska (wręczająca medale); Wiktor Piwkowski; Zygmunt Rawicki; Włodzimierz Starosolski