logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Otwartość i merytoryka, wzajemne inspirowanie się do wytyczania nowych ścieżek i łamania utartych schematów... to tylko wybrane elementy idei projektowania. Dziewiąta edycja konferencji „Projektowanie Przyszłości” odbyła się 17 – 18.04.2024 r. w Krakowskim Parku Technologicznym. Pierwszego dnia blisko 200 osób z całej Polski wysłuchało prezentacji zaproszonych gości, wśród których byli projektanci, przedstawiciele inwestorów, konsultanci, producenci i dystrybutorzy narzędzi informatycznych, prawnicy, a także producenci materiałów budowlanych.

Zaprezentowano 11 referatów, które stanowiły przyczynek do dyskusji w kuluarach. Ich tematyka dotyczyła m.in. zarządzania informacjami; współpracy na linii inwestor – projektant – producent rozwiązań – wykonawca – zarządca; zrównoważonego rozwoju; odkrywania ukrytych wymiarów i technologii jutra. Dużo uwagi poświęcono nowym regulacjom prawnym w kontekście przyszłości BIM w zamówieniach publicznych. Inicjatywę legislacyjną BIM Klastra przybliżył Konrad Majewski – członek zarządu BIM Klastra. Pojawiło się wiele trafnych spostrzeżeń i wskazówek, a także celnych pytań i sugestii z sali. Podczas spotkania odbył się BIM Pitch, tzw. krótkie – 3-minutowe prezentacje firm. Zadaniem klastra jest łączyć i wspierać biznes. Wręczano więc nagrody BIMfriendly niezwykłym firmom i ludziom, którzy ujęli swoją postawą i zaangażowaniem.

Drugi dzień wydarzenia otworzył Fuckup Club, w ramach którego zebrani mieli okazję wziąć udział w dyskusji na temat porażek, tych przez duże i małe „P”. Kolejnym punktem programu były warsztaty prowadzone przez specjalistów i ekspertów z firm członkowskich BIM Klastra. Jednocześnie odbywały się wykłady i prezentacje dotyczące m.in.: zastosowania skanerów laserowych w modelowaniu informacji o budynkach; tworzenia szablonu umowy kooperacyjnej; projektowania zagospodarowania terenu w standardzie BIM; skanowania infrastruktury podziemnej. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję poznać i przetestować nowinki technologiczne, prezentowane na stoiskach partnerów wydarzenia zlokalizowanych w strefie EXPO.