logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Na początku kwietnia br. odbyły się w Politechnice Gdańskiej VI Dni Budownictwa Drewnianego zorganizowane przez Koło Naukowe KOBRA oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, pod patronatemm. in. Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe i miesięcznika „Materiały Budowlane”. Wydarzenie było skierowane do studentów, projektantów, architektów oraz przedstawicieli firm z tej branży. Poza prelekcjami odbyła się wystawa firm branżowych; branżowe targi pracy dla studentów oraz debata dotycząca zielonego europejskiego ładu.

Otwarcia wydarzenia dokonał dr inż. Marcin Szczepański z Politechniki Gdańskiej. Tematyka referatów obejmowała następujące zagadnienia: wpływ konstrukcji drewnianych na nasze zdrowie i samopoczucie; zastosowanie systemów CAD/CAM do efektywnego projektowania domów energooszczędnych; drewniane budownictwo zrównoważone; drewniane budynki wysokie na obszarach aktywnych sejsmicznie; nowoczesne budynki drewniane; perspektywy rozwoju rynku budownictwa drewnianego w Polsce i Europie.

Kluczowym czynnikiem ograniczającym rozwój budownictwa drewnianego w Polsce jest nadal niewielka świadomość społeczna zalet takich konstrukcji, ale stopniowo zwiększa się wykorzystanie drewna w budownictwie. Współczesne budynki drewniane charakteryzują się niewielkim śladem węglowym i dobrymi właściwościami izolacyjnymi. Konstrukcje drewniane są stosowane nie tylko w budownictwie jednorodzinnym, ale także w budynkach wielokondygnacyjnych. Coraz częściej wykorzystuje się je do wznoszenia budynków użyteczności publicznej, np. przedszkoli, hoteli, biurowców czy obiektów przemysłowych.

Polska jest trzecim, po Estonii i Litwie, największym eksporterem prefabrykowanych domów z drewna w UE, a głównymi odbiorcami są Niemcy, Wielka Brytania i Norwegia.

Zwiększająca się popularność domów z drewna jest stymulowana m.in. przez trend ograniczania emisji CO2 oraz szybki rozwój technologiczny nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych z drewna o doskonałej nośności i trwałości. Istotna jest też stabilna podaż surowca drzewnego i racjonalnie prowadzona zrównoważona gospodarka leśna.

Budownictwo drewniane może stać się elementem polityki mieszkaniowej w Polsce. Mimo że obecnie stanowi niewielki udział w rynku mieszkaniowym, to w perspektywie kilku lat prawdopodobnie zwiększy się on. Krótki czas wznoszenia budynków w konstrukcji drewnianej oraz łatwość budowy/przebudowy, szczególnie w przypadku prefabrykatów modułowych, sprzyja wykorzystywaniu tego rodzaju konstrukcji.