logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Z badań przeprowadzonych przez firmę Spectis na osiemdziesięciu producentach materiałów na pokrycia dachowe wynika, że szacunkowa wartość rynku tych materiałów w 2023 r. wyniosła 6,2 mld zł, podczas gdy w 2022 r. – 7,7 mld zł. Jest to efekt ograniczonego wolumenu zamówień oraz zmniejszenia średniej ceny materiałów dachowych.

Największym segmentem rynku pokryć dachowych są metalowe materiały pokryciowe, które oferują 43 podmioty spośród osiemdziesięciu analizowanych (w przypadku dziewięciu firm odnotowano wartość sprzedaży powyżej 100mln zł). Segment ten w ciągu kilku ostatnich lat zwiększył swój udział w rynku, głównie w budownictwie jednorodzinnym. Blachodachówki są powszechnie stosowane ze względu na trwałość, estetykę i łatwość montażu. Drugie z kolei są bitumiczne materiały pokryciowe. Oferuje je 21 firm z osiemdziesięciu badanych. W przypadku dziesięciu sprzedaż przekroczyła 50mln zł. Papy bitumiczne są powszechnie stosowane na dachach płaskich oraz spadzistych ze sztywnym poszyciem.

Trzecie pod względem wartości sprzedaży są dachówki ceramiczne. Oferuje je 5 z osiemdziesięciu analizowanych firm. Na czwartym miejscu uplasowały się materiały cementowe i włókno cementowe, przy czym te pierwsze oferują zaledwie 4 firmy z osiemdziesięciu analizowanych. Dachówki są powszechnie stosowane na dachach spadzistych ze względu na trwałość, estetykę, różnorodność kolorów i wzorów.

Membrany syntetyczne, stanowiące alternatywę dla pap, konsekwentnie zwiększają swój udział w rynku dachów płaskich, mimo że są droższe niż papy. Z osiemdziesięciu analizowanych firm, produkty z tego segmentu oferuje 12.Najmniejszym segmentem rynku materiałów na pokrycia dachowe są membrany płynne, stosowane głównie podczas renowacji dachów płaskich. Oferuje je 8 podmiotów.

Ze względu na trend budownictwa zrównoważonego rozwija się rynek pokryć dachowych z wbudowanymi modułami fotowoltaicznymi. Alternatywą dla klasycznych pokryć dachowych są dachy solarne. Coraz bardziej popularne są też dachy zielone stosowane w budynkach komercyjnych oraz mieszkalnych. Pozwalająm.in. na absorpcję wody deszczowej oraz redukcję efektu miejskiej wyspy ciepła.

Długoterminowe perspektywy dotyczące rynku materiałów na pokrycia dachowe są obiecujące. Głównymi czynnikami stymulującymi potencjał rynku będą: solidne długoterminowe fundamenty makroekonomiczne Polski; strukturalny niedobór mieszkań w Polsce na tle średniej unijnej; zwiększająca się aktywność inwestycyjna w sektorze mieszkaniowym; znaczny wolumen budownictwa logistycznego oraz coraz większe znaczenie remontów i modernizacji budynków.