logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

14 – 15 marca 2024 r. odbyła się  w Łodzi V konferencja pt. „Nowoczesne  technologie w budownictwie – wybrane  zagadnienia”. Jej pomysłodawcą i organizatorem  jest Łódzka Okręgowa Izba  Inżynierów Budownictwa (ŁOIIB).

Patronat  honorowy nad konferencją objęli:  Dorota Ryl –Wojewoda Łódzki; Politechnika  Łódzka oraz Polska Izba Inżynierów  Budownictwa, a patronat medialny  TVP 3 Łódź, a także czasopisma:  „Materiały Budowlane”; „Przegląd Budowlany”;  „Builder”; „Inżynier Budownictwa”  i „Kwartalnik Łódzki”. Sponsorem  generalnym była firma ATLAS, patronem  – Instytut Techniki Budowlanej,  a partnerem – Expo Property. 

Podczas konferencji gościliśmy wiele  znamienitych osób, m.in.: Senatora Artura Dunina; Dyrektor Generalną Aleksandrę  Sowińską-Banaszkiewicz, reprezentującą  Wojewodę Łódzkiego; Prezydent  Miasta Łodzi Hannę Zdanowską;  Rektora Politechniki Łódzkiej Krzysztofa  Jóźwika; Rektora Politechniki Gdańskiej  Krzysztofa Wilde; Prezesa Krajowej  Rady PIIB Mariusza Dobrzenieckiego;  Dyrektora ITB Roberta Geryło,  Prezes PZITB Marię Kaszyńską, a także  dużą grupę przedstawicieli okręgowych  izb inżynierów budownictwa, stowarzyszeń  naukowo-technicznych oraz  administracji budowlanej na czele z Łódzkim  Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru  Budowlanego Dorotą Dąbrowską

Dr hab. inż. Jacek Szer, prof. PŁ, Przewodniczący ŁOIIB otwiera konferencję „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia” Fot. K.Włodarczyk

Pierwszego dnia uczestnicy konferencji  spotkali się w EC1 Centrum Nauki i Techniki.  Wydarzenie otworzył Przewodniczący  Rady ŁOIIB dr hab. inż. Jacek  Szer, prof. PŁ, który powitał wszystkich  zebranych. Po przemówieniach gości honorowych,  wykład inauguracyjny pt. „Rola  symulacji numerycznych wykorzystujących  sztuczną inteligencję i modele  MES ciała człowieka w analizach wypadków  drogowych” wygłosił prof. dr hab.  inż. Krzysztof Wilde. Następnie odbyła  się prezentacja sponsora generalnego  – firmy ATLAS Sp. z o.o. dotycząca zastosowania  nowych technologii w prowadzanych w wyrobach  chemii budowlanej.  Pierwszy dzień konferencji zakończył się  kolacją w gronie inżynierskim.

Obrady w drugim dniu konferencji odbyły  się w Hali Expo podczas targów  „Nieruchomości & Budowa Domu”.  Pierwszy referat pt. „Zastosowanie wizyjnych  technik pomiarowych w obrazowaniu  obiektów budowlanych”, dotyczący  przede wszystkim wykorzystania  skanerów 3D, wygłosili dr hab. inż. Artur  Piekarczuk, prof. ITB, dr hab. inż.  Jacek Szer, prof. PŁ oraz mgr inż.  Aleksandra Mazurek z ITB. Następnie  dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof.  PK przedstawiła referat na temat wykorzystania  sztucznej inteligencji w zarządzaniu  w budownictwie. Obejmował on  zagadnienia tzw. uczenia nadzorowanego  za pomocą sztucznych sieci neuronowych.  W ten sposób można np. wspomagać  decyzje przetargowe oraz oceniać  opłacalność termomodernizacji. 

Dorobek Zespołu powołanego przez  Radę Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa  ds. opracowania standardów  wykonania przeglądów okresowych,  przedstawili dr hab. inż. Jacek  Szer, prof. PŁ oraz mgr inż. Renata  Staszak. W nowo opracowanym systemie  kontroli wykorzystano doświadczenie  inżynierów-członków zespołu  oraz publikacje ŁOIIB, przedstawiono  projekty wzorów protokołów z przeglądów  okresowych, które mają ujednolicić  zapisy dla zarządców i administracji  budowlanej oraz zaproponowano  m.in. 4 stopnie oceny: dobry; dostateczny;  niedostateczny i awaryjny. 

Kierunki zmian w normie „Projektowanie  konstrukcji z betonu, dotyczące  parametrów materiałowych” omówiła  prof. dr hab. inż. Anna Halicka z Politechniki  Lubelskiej, a prof. dr hab. inż  Renata Kotynia z Politechniki Łódzkiej  – „Projektowanie konstrukcji z betonu  przy użyciu zbrojenia niemetalicznego”. 

„Lokalizacja rys jako narzędzie diagnostyki”,  to kolejny referat, wygłoszony  przez prof. dr. hab. inż. Wiesława  Trąmpczyńskiego i prof. dr hab. inż.  Barbarę Goszczyńską z Politechniki  Świętokrzyskiej. Dużym zainteresowaniem cieszył  się także wykład „New European  Bauhaus – wyzwanie dla budownictwa”  dr. hab. inż. Ryszarda Walentyńskiego,  prof. PŚ. 

Po zakończeniu obrad konferencji jej  uczestnicy udali się na Targi Nieruchomości  & Budowa Domu, zorganizowane  przez Expo Property, którym towarzyszyły  warsztaty z branży nieruchomości,  budownictwa i wyposażenia  wnętrz. Na stoisku Łódzkiej OIIB inżynierowie  z różnych specjalności odpowiadali  na pytania dotyczące funkcjonowania  Izby, a także różnych problemów  z dziedziny budownictwa.

Karolina Włodarczyk