logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Kolejna, szesnasta już konferencja  „Zakobuilding”,  którą zorganizowała firma  Rettenmaier Polska Sp. z o.o.,  odbyła się 13 – 15 marca 2024 r. w Bukowinie  Tatrzańskiej.

Można powiedzieć,  że historia zatoczyła koło i konferencja  powróciła w polskie Tatry, a więc  nazwa „Zakobuilding” nadal ma swoje  „uzasadnienie geograficzne”. XVI edycja  konferencji zgromadziła jak zwykle  producentów chemii budowlanej, którzy  reprezentowali polski rynek budowlany,  ale byli też dostawcy surowców  z Hiszpanii, Włoch oraz z Turcji, a także  oczywiście organizatorzy – przedstawiciele  Rettenmaier Polska Sp. z o.o.

Program konferencji „Zakobuilding  2024” składał się z dwóch części:  pierwsza, merytoryczna, zawierała prezentacje  poświęcone surowcom i ich  zastosowaniu, a druga, towarzyska,  uświetniona została uroczystą kolacją  i występem zespołu muzycznego „Zakopower”.  Obie odbyły się w czwartek  14 marca br., ale nieoficjalnie konferencja  rozpoczęła się już w środę,  13 marca. Przybywający z całej Polski  goście zjawili się w hotelowym klubie  i odpoczywali, grając w bilard i kręgle.

Fot. 1. Otwarcie obrad konferencji „Zakobuilding 2024” przez Marka Matysiaka (z prawej) i Grzegorza Cholewę

Podczas uroczystego otwarcia obrad  zgromadzonych powitali: mgr  Marek Matysiak i mgr Grzegorz  Cholewa z Rettenmaier Polska Sp. z o.o.  (fotografia 1), reprezentujący dział  chemii budowlanej. Przygotowali oni  również krótkie podsumowanie minionego  sezonu i zaprezentowali swoją  wizję sektora budowlanego w naszym  kraju. Oficjalne dane Głównego Urzędu  Statystycznego, które przedstawił  Grzegorz Cholewa, uzupełnił o wybrane  trendy Marek Matysiak. Zgodnie  z Jego opinią, tzw. walka z ociepleniem  klimatu oraz rozwój sztucznej  inteligencji, mogą decydować o dalszym  rozwoju branży chemii budowlanej.  Zwiększające się ceny energii  oraz ograniczanie emisji CO2 wygenerują  ogromne koszty ekonomiczne  i społeczne. Oficjalnie bank PKO SA  szacuje je na ok. bilion PLN w ciągu  najbliższych kilku lat. Sztuczna inteligencja  ma zastąpić pracę człowieka,  co oprócz wielu doraźnych pozytywnych  aspektów niesie niebezpieczeństwo  zahamowania rozwoju społeczeństwa  (wg prof. A. Targowskiego),  głównie z powodu ograniczenia „ludzkiej  aktywności”. Na to wszystko nakłada  się kryzys demograficzny oraz  groźba wybuchu globalnego konfliktu  zbrojnego. Lekarstwem na wymienione  zagrożenia może być m.in. kreatywność  i rozwój nowych technologii  w sektorze budownictwa. 

Kolejny prelegent dr inż. Mariusz Gaczek z Politechniki Poznańskiej zaprezentował  zagrożenia i szanse rozwoju,  bazujące na trendach w budownictwie,  które łączy wiele dziedzin, takich  jak, np. energetyka, transport, meteorologia.  Obszerna prezentacja była tak  ciekawa, że tylko nieliczni odgadli  przybliżoną liczbę pokazanych slajdów....  165 (!!). 

Następnie dr inż. Sławomir Chłądzyński  opowiedział o swojej książce,  która ma się wkrótce ukazać. Będzie to  kompendium wiedzy o chemii budowlanej  na polskim rynku. Fragment tego  wydawnictwa poświęcony jest m.in.  włóknom celulozowym Arbocel, które  znajdują się obecnie w wielu wyrobach  chemii budowlanej. 

Podczas konferencji „Zakobuilding  2024” nie zabrakło bardzo gorącego,  od pewnego czasu, tematu kontroli  jakości wyrobów budowlanych. Z zagadnieniem  tym zmierzyła się mgr inż.  Katarzyna Walusiak, właścicielka laboratorium  badawczego EFEKT.  Na przykładzie zapraw klejowych  do płytek ceramicznych pokazała, jak  może wyglądać raport z badania  i stwierdzenie zgodności parametrów  zaprawy z wymaganiami normatywnymi.  Tematykę tę kontynuowali mgr  Grzegorz Cholewa i mgr Marek Matysiak,  którzy zaprezentowali arkusz zawierający  20 parametrów zaprawy klejowej,  podlegających ocenie wykonawców.  Parametry te mogą być punktowane  i służyć do oceny oraz porównania  kilku wyrobów, w tym również wyrobów  konkurencyjnych. Niektóre parametry,  jak np. urabialność, można  z łatwością poprawić, stosując włókna  celulozowe Arbocel, które absorbują  wodę i nadają zaprawom plastyczność.  Dozowanie włókien na poziomie  2 – 4 kg/t umożliwia stosowanie zapraw klejowych m.in. do płytek ceramicznych  wielkoformatowych. Ta prezentacja  zakończyła panel poświęcony  zaprawom klejowym do płytek ceramicznych.  Kolejny dotyczył systemów  ociepleń. W ramach tego panelu właściciel  firmy IQmat – mgr inż. Michał  Nowicki zaprezentował statystyki pokazujące  anomalie pogodowe w ostatnich  latach. Okazuje się, że gwałtowne  zmiany pogody są zjawiskiem bardzo  powszechnym, a więc wymagania stawiane  systemom ociepleń nabierają  szczególnego znaczenia. Jednym z wymagań  jest ich duża odporność na wodę  i wilgoć. W celu jej uzyskania producenci  systemów ociepleń stosują od wielu  lat dodatki silikonowe. Opowiedział  o nich kolejny prelegent Argun Angi,  przedstawiciel firmy Ultrakim – tureckiego  producenta Nevosili. 

Firma Rettenmaier Polska Sp. z o.o.  od ponad pięciu lat oferuje Nevosile  na polskim rynku. Są to produkty bardzo  efektywne i trwałe, dzięki czemu nasiąkliwość  fasad może przez lata utrzymywać  się na niskim poziomie. Marek Matysiak  i Grzegorz Cholewa uzupełnili wystąpienie  gościa z Turcji, prezentując sposoby  wzmocnienia systemów ociepleń.  Firma Rettenmaier Polska Sp. z o.o. oferuje  kilka typów włókien celulozowych,  które dają silny efekt mikrozbrojenia,  co można sprawdzić, badając parametr  przenoszenia rys. Zaprezentowane wyniki  dotyczące Arbocelu B 400 przypomniały,  jak ważną rolę pełnią włókna,  jako mikrozbrojenie w systemach ociepleń.  Grzegorz Cholewa dodał, że hydrofobizacja  zaprawy zbrojącej może  w znacznym stopniu wzmocnić odporność  systemu na działanie wilgoci. Służą  do tego również stearyniany i oleiniany  koncernu Faci, który reprezentował  Gustavo  Gracia. W swojej prelekcji  przypomniał mechanizm działania  stearynianów oraz oleinianów, a także  konglomeratów, np. Canastolu, który  jest liderem na polskim rynku. Produkty  te są bezpieczne dla środowiska  i od lat z powodzeniem uszczelniają zaprawy  na bazie cementu i wapna. Gość  z Hiszpanii opowiadał, co może mieć  wpływ na ich działanie. Są to metody  produkcji, pozwalające na uzyskanie  drobnej i suchej frakcji stearynianów  i oleinianów, które decydują o skuteczności  hydrofobizatora. Optymalne dozowanie  1 – 2 kg/t świadczy o bardzo  dobrej efektywności produktów oferowanych  przez firmę Faci. 

Ostatni panel poświęcony był zagadnieniom  z dziedziny reologii. Wybrane  czynniki opisujące zachowanie reologiczne  wyrobów budowlanych zaprezentował Marek Matysiak.  Są to m.in.  lepkość, tiksotropia, retencja wody i stabilność  struktury w czasie. Ostateczna  konsystencja wyrobów wynika z budowy  ich składników, np. dodatek długich  włókien Arbocel B400 i BC1000 zwiększa  tiksotropię układu i redukuje spływ,  natomiast dodatek krótkich włókien, np.  Arbocel B 00 i BWW 40, bardziej akcentuje  efekt pseudoplastyczny i ułatwia  fakturowanie tynku. Wpływ na konsystencję  mają również wzmacniacze  bieli tytanowej. Takim produktem jest  Sodasil P 95, który został zaprezentowany  w kolejnym wystąpieniu. Ten syntetyczny  glinokrzemian, o wysokim stopniu  białości poprawia pracowalność  i stabilność konsystencji. 

Ostatnie prezentacje dotyczyły roli  kreatywności i innowacyjności, które  są główną lokomotywą każdego rozwoju.  Grzegorz Cholewa stwierdził, że  zastosowanie włókien celulozowych  w wyrobach chemii budowlanej jest doskonałym  przykładem innowacyjności.  Obecnie widzimy dalszy rozwój Arboceli,  wśród których znajdują się włókna  absorbujące pył, tzw. low dust, jak np.  Arbocel ZZC 500-66 LD, włókna niepalne,  hydrofobowe oraz żelujące. 

Branża chemii budowlanej może pochwalić  się wieloma ciekawymi rozwiązaniami,  pomimo że baza surowcowa  od lat pozostaje bardzo podobna. Dział  zapraw klejowych do płytek ceramicznych  obejmuje nie tylko „normatywne”  rodzaje wyrobów, ale wiele specjalnie  dedykowanych typów, jak kleje żelowe,  bezpyłowe, szybkowiążące, rozlewne,  etc. Wygląda na to, że moda na innowacje  nigdy się nie kończy... 

Na zakończenie merytorycznej części  konferencji odbyła się loteria, w której  nagrodą był samozbrylający się żwirek  Cat’s Best dla kotów, oferowany przez  Rettenmaier Polska Sp. z o.o. Marek  Matysiak przypomniał, że podobnie jak  Arbocele spełnia on kryterium produktu  naturalnego, czystego i przyjaznego  nie tylko dla kotów, ale również dla  środowiska naturalnego. 

Fot. 2. Uczestnicy konferencji „Zakobuilding 2024”

Tegoroczna konferencja „Zakobuilding”  zgromadziła prawie stu gości  z ponad czterdziestu firm z całej Polski  (fotografia 2). Wszyscy, po zakończeniu  obrad, spotkali się na uroczystym  bankiecie, który uświetnił koncert znanej  kapeli „Zakopower”. Znakomita,  grana na żywo muzyka, która zawiera  wątki ludowe i rockowe, połączyła gości  w jedną rodzinę i tak już pozostało  do godz. 3.00 nad ranem.... Płyty z dedykacją  Sebastiana Karpiela-Bułecki  – lidera zespołu „Zakopower” uzupełniły  bogactwo wrażeń koncertowych. 

Hotel Bukovina, w którym odbyła się  konferencja „Zakobuilding 2024”, zapewnił  wszystkim uczestnikom nie tylko  smaczną kuchnię, ale również możliwość  relaksu w źródłach geotermalnych.  Baseny, sauny, jacuzzi cieszyły się  w wolnym czasie dużym powodzeniem.  Konferencja przeszła do historii, pozostały  zdjęcia, przeżycia i zdobyta wiedza  oraz.... tęsknota za kolejnym spotkaniem.  Może znowu w Bukovinie....???