logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

28 – 29.02.2024 r. odbyły się w Centrum Targowym w Kielcach 22. Targi Grupy PSB, które postrzegane są jako barometr nastrojów u progu sezonu budowlanego.

W tym roku na przedstawicieli 370 partnerów PSB czekało 305 wystawców – kontraktowych dostawców Grupy. Przy negocjacyjnych stołach zasiadło 4,3 tys. osób, które zawarły 16 tys. kontraktów na kwotę 430 mln zł, tj. o 9% więcej w porównaniu z 2023 r. Oznacza to, że przeciętny wystawca wyjechał z Kielc z portfelem zamówień na kwotę 1,4 mln zł, zaś przeciętny partner na kwotę 1,2 mln zł. Trzeba pamiętać, że zawarte porozumienia są wstępnymi deklaracjami zakupów i dopiero nadchodzące miesiące odzwierciedlą rzeczywisty stan rynku.

Podczas targów odbyła się również konferencja prasowa z udziałem Zarządu Grupy PSB: Piotra Koziny – Dyrektora Zarządu i Anny Kaminskiej – Członka Zarządu, którzy omówili m.in.: polski rynek materiałów budowlanych; pozycję Grupy na rynku; realizację strategii PSB oraz główne trendy i czynniki wpływające na rozwój rynku.

27.02.2024 r. dla partnerów i dostawców, Grupa PSB zorganizowała konferencję. Prawie 700 osób miało okazję wysłuchać prelekcji Zarządu Grupy PSB na temat rynku i pozycji Grupy PSB oraz innych prelegentów dotyczących aktywnej sprzedaży, strategii cenowej i pricingu oraz matematyki zaufania.