logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Dzień Otwarty Nowoczesnych Konstrukcji Drewnianych odbędzie się 14 maja 2024 r. w godzinach 9:00 - 16:30, w sali konferencyjnej Centrum Projektów Rozwojowych Politechniki Warszawskiej (Gmach Rektorska 4), ul. Rektorska 4, Warszawa. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a głównym partnerem Andrewex Construction Sp. z o.o.

Celem wydarzenia jest promowanie wśród przedstawicieli środowiska akademickiego, studentów i badaczy, a także praktyków - projektantów, inwestorów, przedstawicieli samorządów i organizacji, wiedzy o projektowaniu i wykonywaniu nowoczesnych konstrukcji drewnianych. Odbędzie się seminarium oraz prezentacje oferty przedstawicieli przemysłu związanych z nowoczesnym budownictwem drewnianym. Spotkanie podzielono na cztery bloki wykładowe, a referentami będą praktykujący architekci i inżynierowie oraz czynni badacze z polskich i zagranicznych biur projektowych oraz jednostek naukowych.

Druga edycja wydarzenia dotyczyć będzie m.in. zastosowania konstrukcji drewnianych w aspekcie budownictwa zrównoważonego. Zakłada się podkreślenie akcentu merytorycznego (rozwiązania faktyczne) i inspiracyjnego (kierunki rozwoju). Budownictwo zrównoważone uwzględnia w projektowaniu i realizacji budynków aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Jego celem jest minimalizacja wpływu obiektów na środowisko naturalne, a także zapewnienie zdrowych i przyjaznych dla ludzi warunków życia. Zostaną omówione zagadnienia kształtowania obiektów pod względem architektonicznym, konstrukcyjnym, w tym zagadnienia akustyki, bezpieczeństwa pożarowego itp. oraz różne technologie konstrukcji na bazie drewna z myślą o budownictwie ekologicznym jako budownictwie dnia dzisiejszego, podlegającym nieustannym innowacjom.

Strona wydarzenia: nkd.il.pw.edu.pl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nkdwil

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553087349504