logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Zyskująca na popularności prefabrykacja budynków oraz mnogość rozwiązań materiałowych w połączeniu z rosnącymi cenami surowców i siły roboczej spowodowały, że w ciągu zaledwie dwóch lat wartość rynku budownictwa modułowego w Polsce zwiększyła się blisko o połowę. Istotny wkład w rozwój branży ma sprzedaż zagraniczna, która w minionych latach odpowiadała za ponad jedną trzecią przychodów producentów. Pomimo przejściowego spowolnienia, perspektywy dla budownictwa modułowego do 2029 r. pozostają bardzo obiecujące.

Z raportu firmy badawczej Spectis pt. „Budownictwo modułowe w Polsce 2024 – 2029” wynika, że całkowite przychody 100 największych producentów budynków prefabrykowanych z drewna, stali, betonu i keramzytobetonu wyniosływ 2022 r. blisko 10mld zł, z czego 47% przypadło na sprzedaż budynków modułowych. Oznacza to wartość rynku na poziomie 4,7mld zł. Analitycy Spectis szacują, że w 2023 r. wartość rynku zwiększyła się nominalnie o 4% do rekordowego poziomu 4,9 mld zł (rysunek).

Rynek budownictwa modułowego w Polsce Źródło: „Spectis”

W 2024 r. prognozowane jest utrzymanie się niskiej dynamiki rynku. Głównym tego powodem będzie obserwowane przez cały 2023 r. spowolnienie gospodarcze zarówno w Polsce, jak i na rynkach eksportowych. W 2023 r. inwestorzy byli dużo bardziej ostrożni w decyzjach o rozpoczynaniu nowych inwestycji, co przełożyło się na ograniczone portfele zamówień producentów na 2024 r. Czynniki te spowodują przejściowe osłabienie dynamiki rynku budownictwa modułowego, który od 2025 r. powinien powrócić na ścieżkę dynamicznego wzrostu.

W najbliższych latach głównymi czynnikami wspierającymi proces rozwoju rynku budownictwa modułowego będą: solidne długoterminowe fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki; utrzymujący się niedobór mieszkań w Polsce na tle średniej unijnej; wzrost zainteresowania budownictwem modułowym wśród Polaków; rozbudowane zaplecze produkcyjne; rosnąca presja na skrócenie procesu budowy; duża popularność produkowanych w Polsce budynków modułowych na rynku europejskim; rosnące zaangażowanie strony rządowej w rozwój budownictwa modułowego w Polsce. Czynnikami oddziałującymi negatywnie na rynek budownictwa modułowego będą natomiast: niekorzystne prognozy demograficzne dla polskiej gospodarki; utrzymujący się stosunkowo wysoki poziom stóp procentowych; wysokie ceny podstawowych surowców i półproduktów; zwiększające się koszty specjalistycznego wykonawstwa.

Długoterminowe prognozy dotyczące rynku budownictwa modułowego są bardzo optymistyczne. Wzrost zainteresowania tego typu budownictwem zauważalny jest nie tylko wśród inwestorów indywidualnych, ale również instytucjonalnych.