logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

14 – 15.03.2024 r. odbędzie się w Łodzi Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia, zorganizowana przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa we współpracy z firmą Expo Property BIS S.C.

Konferencja co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a jej celem jest zaprezentowanie nowych rozwiązań i technologii. Wydarzenie promuje innowacyjność, jako element sprzyjający rozwojowi technik budowlanych. Uczestnicy będą mieli okazję nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale również spojrzeć pod innym kątem na zagadnienia i rozwiązania, które są stosowane w budownictwie. Podczas konferencji goście wysłuchają wielu wykładów, których prelegentami będą: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dr hab. inż. Artur Piekarczuk, dr hab. inż. Jacek Szer, prof. dr hab. inż. Anna Halicka, prof. dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński, dr hab. inż. Ryszard Walentyński, prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Łódzki; Politechnika Łódzka; Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Patronami medialnymi są: TVP 3 Łódź oraz czasopisma: „Materiały Budowlane”; „Builder”; „Przegląd Budowlany”; „Kwartalnik Łódzki”; „Inżynier Budownictwa”. Sponsorem Generalnym wydarzenia jest firma Atlas, a patronem – Instytut Techniki Budowlanej.

Więcej informacji na stronie www.loiib.pl