logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

8 – 10 listopada 2023 r. odbyła się w Częstochowie XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, pod patronatem JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr. hab. inż. Norberta Sczygioła oraz Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN Oddział Katowice, a także pod patronatem medialnym wielu czasopism, wtymm.in. miesięcznika Materiały Budowlane.

Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 140 osób, w tym przedstawiciele uczelni i instytucji naukowo-badawczych, firm budowlanych, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i PZITB Oddział w Częstochowie, a także studenci Politechniki Częstochowskiej i uczniowie zespołu szkół budowlano- -energetycznych. Ośrodki naukowe reprezentowało 35 instytucji, w tym 10 z Polski oraz z Armenii, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Iraku, RPA, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Tematyka wystąpień obejmowała następujące zagadnienia: podstawy budownictwa energooszczędnego; konstrukcje budowlane; materiały i technologie energooszczędne; efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej; odnawialne źródła energii w budownictwie; zaopatrzenie w ciepło; wentylacja i klimatyzacja; budownictwo hydrotechniczne oraz materiały odpadowe w budownictwie zrównoważonym.

Konferencję wsparły firmy: FAKRO Sp. z o.o.; CEMEX Polska; Schöck Sp. z o.o.; Multiconsult Polska Sp. z o.o.; Viessmann Sp. z o.o.; Sankom Sp. z o.o.; ZIDASp. z o.o.; Daniel Cieślik Anta Architekci; Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”.

W drugim dniu konferencji zorganizowano wycieczkę do Domu Zmiennego w Grodzisku, gdzie przedstawiono inteligentne rozwiązania dla budownictwa kubaturowego, oraz do nowo otwartego „Hotelu Park 17” zlokalizowanego w odrestaurowanej kamienicy z XIX wieku, łączącego współczesną architekturę z historycznym środowiskiem Częstochowy. Obiekt otrzymał nominację do nagrody Property Design Awards 2024 w kategorii Bryła-Hotel.

W trzecim dniu, dzięki uprzejmości Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Olsztyn, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z pracami konserwatorskimi na terenie ruin średniowiecznego Zamku Królewskiego w Olsztynie. Kolejnym punktem sesji wyjazdowej był Zamek Królewski w Bobolicach, gdzie odbyło się spotkanie z senatorem Jarosławem Laseckim, który przybliżył zagadnienia dotyczące odbudowy obiektów zabytkowych w Polsce. Szczegółowo przedstawił etap przygotowawczy, realizację i wiele innych interesujących zagadnień związanych z odbudową Zamku w Bobolicach oraz trwającymi pracami na Zamku Mirów.