logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

BIM Klaster oraz hub4industry, organizatorzy konferencji BIM4industry 2023, która odbyła się online 5 grudnia 2023 r., za jeden z głównych celów postawili sobie popularyzację metody BIM wśród przedstawicieli jednostek przemysłowych. Jak słusznie zauważyła, otwierając wydarzenie, Katarzyna Orlińska- Dejer, Prezes Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster): Każda fabryka przyszłości obok najnowocześniejszych linii produkcyjnych powinna być zaprojektowana, wybudowana, zarządzana i modernizowana z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i metod – i tu właśnie wchodzi BIM.

Ponad 200 uczestników w trakcie jedenastu prelekcji wysłuchało, jak wygląda czwarta rewolucja przemysłowa w budownictwie i jakie korzyści dla przemysłu niesie BIM. Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB), Grzegorza Polaka i Jarosława Sosnowskiego, którzy zaprezentowali cyfryzację procesu budowlanego wdrożoną przez GUNB oraz dotychczasowe miejsce Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Doroty Cabańskiej jako przewodniczącej grupy ds. BIM przy Ministrze Rozwoju i Technologii. Blok pierwszy zakończyła prezentacja Daniela Kesslera z Krakowskiego Parku Technologicznego i Katarzyny Orlińskiej-Dejer (BIM Klaster), którzy omówili rolę hub4industry EDIH i formy wsparcia dla MŚP w procesie ewolucji do firm przyszłości. Prezentacje drugiego bloku miały wymiar praktyczny i bazowały na doświadczeniach z realnych, rodzimych i zagranicznych projektów, w których zastosowano BIM, otwarte formaty wymiany danych oraz rozwiązania usprawniające obieg informacji w procesie inwestycyjno-budowlanym. Blok trzeci dedykowany był takim tematom, jak: cyfryzacja krakowskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) od etapu budowy do eksploatacji; wykorzystanie procesów bazujących na BIM u producentów materiałów budowlanych; korzyści, jakie zyskują poszczególne działy firmy dzięki lepszej wymianie informacji. Ostatnim zagadnieniem poruszonym podczas tegorocznej konferencji BIM4industry były wybrane aspekty prawne cyfrowych narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM).