logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Ogólnopolskie Warsztaty Studentów Architektury OSSA, 28 sierpnia – 1 września 2023 r., Warszawa

Pod koniec lata studenci architektury z całej Polski spotkali się po raz kolejny na ogólnopolskich warsztatach OSSA, które tradycyjnie wspiera „SIPUR”. Program warsztatów obejmował zajęcia praktyczne, wykłady oraz dyskusje, które pozwalają na swobodną wymianę poglądów przyszłych architektów, ich nauczycieli akademickich i praktyków. Gospodarzem tegorocznych warsztatów była Warszawa, która zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej architekturze.

XIX Konferencja „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, 8-10 listopada 2023 r., CzęstochowaJak co roku Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej zorganizowała Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną „Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. Patronat nad XX Jubileuszową edycją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN oddział Katowice, a SIPUR był jednym ze sponsorów spotkania.

W konferencji uczestniczyło 140 osób z uczelni i instytucji naukowo-badawczych, przedstawiciele firm związanych z budownictwem, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach, PZITB Oddział w Częstochowie, a także studenci i uczniowie zespołu szkół budowlano-energetycznych. Ośrodki naukowe były reprezentowane przez instytucje z Polski, Armenii, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Iraku, RPA, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.

Tematyka wydarzenia obejmowała podstawy budownictwa energooszczędnego, konstrukcje budowlane, materiały i technologie energooszczędne, efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej, odnawialne źródła energii w budownictwie, zaopatrzenie w ciepło, wentylację i klimatyzację, budownictwo hydrotechniczne oraz materiały odpadowe w budownictwie zrównoważonym.

Trendy 14 – 15 listopada 2023 r., KrakówGlobenergia zorganizowała konferencję „Trendy”, która w tym roku była połączeniem wcześniejszych „Trendów Energetycznych” i „Trendów Budowlanych”. Podstawową formą komunikacyjną były panele dyskusyjne. Tematyka spotkania to m.in.: prognozy dla branży budowlanej i energetycznej, mix energetyczny, efektywne technologie i materiały, termomodernizacja, EPDB i inne regulacje na poziomie europejskim i krajowym. Związek „SIPUR” był jednym z patronów tego wydarzenia.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową nt. poliuretanu, 28 listopada 2023 r., Poznań28 listopada 2023 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie na „Najlepszą pracę dyplomową z wykorzystaniem poliuretanu” zorganizowanym przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Związek „SIPUR ”. Komisja w składzie:

  • dr inż. Barbara Ksit – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB,
  • dr inż. Anna Szymczak-Graczyk – Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB,
  • dr inż. arch. Roman Pilch – Prof. WSSIP w Łodzi

nagrodziła trzy prace, a jedną wyróżniła:

1 miejsce: Mateusz Smoczyk, Politechnika Poznańska; Magisterska Praca Dyplomowa „Porównanie rozwiązań z zakresu ograniczenia działania mostków termicznych z uwzględnieniem efektywności ekonomicznej ich zastosowania”

2 miejsce: Klaudia Trzcińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Magisterska Praca Dyplomowa „Analiza stateczności pontonu w zależności od konstrukcji budynku pływającego”

3 miejsce: Łukasz Chrzanowski, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny; Inżynierska Praca Dyplomowa „Analiza porównawcza parametrów technicznych poliuretanu”
Wyróżnienie: Julia Kalka, Politechnika Poznańska; Magisterska praca dyplomowa „Technical and economic analysis of power sources for buildings with different thermal standards in the years from 1980 to 2021”

Konferencje i warsztaty

Przedstawiciele Związku „SIPUR” uczestniczyli w wybranych konferencjach i warsztatach tematycznych, których organizatorami były m.in. firmy DND Projekt i Archmedia.

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Posiedzenie Zespołu Trójstronnego, którego członkiem jest przedstawiciel Związku „SIPUR” odbyło się 4 września 2023 r., a 21 listopada zorganizowano dodatkowe spotkanie strony pracodawców.

Prezentacje dla przyszłych profesjonalistów budowlanych. W drugiej połowie 2023 r. przedstawiciele Związku „SIPUR” prowadzili wykłady dla studentów wydziałów budownictwa i pokrewnych, które od 10 lat są organizowane pod hasłem „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ”. Podczas spotkań omawiane są podstawowe informacje nt. metod wytwarzania, rodzajów, budowy, najważniejszych cech i parametrów wyrobów poliuretanowych PUR / PIR. Prezentacje prowadzono na Politechnice Krakowskiej, Koszalińskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.