logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprasza na jubileuszową X edycję Konferencji Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry, która odbędzie się 10 – 12 stycznia 2024 r. w Hotelu Perła Południa w Rytrze. Wydarzenie adresowane jest głównie do producentów i odbiorców chemii budowlanej oraz innych materiałów dla budownictwa.

Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych stawia na interdyscyplinarną wymianę doświadczeń, tworząc przestrzeń do ciekawych rozmów i nawiązywania nowych kontaktów. Tematyka jubileuszowej konferencji dotyczyć będzie m.in.: perspektyw rozwoju przemysłu materiałów budowlanych; gospodarki niskoemisyjnej; Zielonego Ładu i dekarbonizacji budownictwa; termomodernizacji; bezpieczeństwa pożarowego; ochrony przed hałasem; gospodarki o obiegu zamkniętym; „zielonych opakowań”; regulacji prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu; rygorów stawianych wyrobom budowlanym w projektach wykonawczych; nowelizacji CPR.

Konferencja Ł2B to wydarzenie, w którym warto uczestniczyć, ponieważ zjednoczone siły przemysłu i nauki kształtują przyszłość budownictwa, tworząc trwałą platformę wymiany doświadczeń.

Więcej informacji na stronie: www.icimb.lukasiewicz.gov.pl