logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Centrum Techniki Okrętowej S.A. (CTO S.A.), świadczące usługi m.in. w sektorze przemysłu morskiego i lądowego, zaprosiło we wrześniu br. przedstawicieli producentów i dystrybutorów wyrobów budowlanych do swojej siedziby w Gdańsku na IX Grill Pomiarowy, podczas którego został zaprezentowany potencjał ośrodka oraz infrastruktura badawcza. Uczestników przywitał dr inż. Mateusz Weryk, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, a seminarium poprowadził mgr inż. Zbigniew Serement, Kierownik Zespołu Laboratoriów Badań Środowiskowych w CTOS.A.

Podczas pierwszej części spotkania zaprezentowano Laboratorium Badań Ogniowych i Laboratorium Badań Wibroakustycznych, stanowiące jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Europie. Omówiono też zagadnienia dotyczące m.in. badań wibroakustycznych bram; badań odporności ogniowej oraz trendów rozwoju przeszkleń przeciwpożarowych. Natomiast w drugiej części spotkania można było obejrzeć infrastrukturę badawczą CTO S.A. i prowadzone na żywo badania odporności ogniowej ściany nienośnej. Laboratorium Badań Ogniowych wyposażone jest w innowacyjne, ogrzewane propanem, piece do badania odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych: pionowych o wymiarach (H xW) 3,2 x 3,4 m oraz poziomych o wymiarach (L x W) 4,0 x 3,4 m. Umożliwiają one ekspozycję wyrobów na oddziaływanie temperatury do 1200°C wg różnych, programowanych i kontrolowanych krzywych nagrzewania, która jest monitorowana ze sterowni z automatyczną aparaturą kontrolno-pomiarową. Badanie dymoszczelności prowadzone jest w ogrzewanej elektrycznie komorze o wymiarach 3 x 3 x 1,5 m umożliwiającej pomiar przenikania dymu w temperaturze otoczenia lub 200°C.

Laboratorium Badań Wibroakustycznych tworzą dwie komory: nadawcza i odbiorcza o kubaturze ok. 200 m3 każda, połączone otworem badawczym o powierzchni 10 m2. Specjalizuje się ono w pomiarze izolacyjności akustycznej drzwi, okien, przegród ściennych, paneli ściennych, rolet antywłamaniowych, ekranów akustycznych, materiałów izolacyjnych i innych materiałów o specjalnym zastosowaniu akustycznym. Kadra techniczna wykonuje również badania środowiskowe in situ. W laboratorium wdrożono metodę pomiarów wibroakustycznych ścieżek propagacji hałasu w oknach z wykorzystaniem wibrometru laserowego pokazującą, który element konstrukcji okna przenosi drgania, czyli pozwalającą diagnozować i poprawiać izolacyjność akustyczną przegród.

Warto dodać, że w ciągu ok. pięćdziesięciu lat działalności CTO S.A. zyskało pozycję ośrodka na światowym poziomie, co jest wynikiem konsekwentnej realizacji strategii firmy. Obecnie nadal się rozwija i poszerza swoją ofertę. W ostatnim czasie wdrożono m.in. akredytowane badania mocy akustycznej elementów wentylacji bytowej dostarczających powietrze wg normy PN-EN ISO 5135.

Spotkanie uświetniła biesiada przy grillu na tarasie widokowym budynku biurowego CTO S.A. Seminarium było doskonałą okazją do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych oraz umacniania relacji z kluczowymi klientami.