logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

20 – 23 września br. odbyła się w Zakopanem X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD zorganizowana przez Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i patronatem medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele uczelni i ośrodków badawczych, a także architekci, urbaniści oraz inżynierowie budownictwa.

Tematyka konferencji obejmowała m.in.: nowe tendencje w kształtowaniu zrównoważonej architektury (ekonomia-ekologia-społeczeństwo); współczesne wyzwania projektowe; projektowanie budynków bez barier; problemy modernizacji i rewitalizacji budynków oraz ich zespołów; nowoczesne rozwiązania materiałowe w architekturze i budownictwie; smart city; zagadnienia dotyczące śladu węglowego; energooszczędność w budownictwie i architekturze; inżynierię materiałów budowlanych z uwzględnieniem gospodarki odpadami w budownictwie; hybrydowe źródła energii w budownictwie indywidualnym, komercyjnym i przemysłowym; BIM – cyfryzację procesów realizowanych w trakcie cyklu życia budynku. Wydarzenie uświetniło ognisko połączone z występem kapeli góralskiej oraz kolacja wieczorna.