logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Naturalne światło jest nam niezbędne nie tylko do prawidłowego i wydajnego funkcjonowania, ale w dłuższej perspektywie do życia. Wpływa na nasz metabolizm, komfort psychiczny, reguluje rytm dobowy a rośliną umożliwia produkcje energii (proces fotosyntezy). Powyższa charakterystyka wpływu światła dziennego sprawia, że chętnie sięgamy po rozwiązania zapewniające nam do niego dostęp w przestrzeniach mieszkalnych oraz biurowych.

W tym celu powszechnie stosuje się rozwiązania umożliwiające jego penetrację w głąb budynku takie jak ślusarka i stolarka okienna, naświetla dachowe, świetliki tunelowe, czy doświetlenia piwniczne. Umożliwiają one wykorzystanie energii słonecznej do oświetlenia pomieszczeń. Jednak doświetlenie przestrzeni znajdujących się w głąb budynku (pomieszczeń nie mających bezpośredniego kontaktu z przegrodami zewnętrznymi) z zastosowaniem tradycyjnych sposobów jest bardzo mało efektywne. Jednak zmiana podejścia do światła jako do energii, którą można skupić, pozwala wykorzystać niestosowne do tej pory na szeroką skalę rozwiązania oparte o techniki światłowodowe.

SunFiber jest naświetlem światłowodowym czyli urządzeniem transportującym energię światła w skupionej lecz niezmienionej postaci, ponieważ dalej mamy do czynienia z pasmem światła widzialnego. Jako urządzenia należałoby je zakwalifikować do instalacji budowlanych ponieważ dostarcza medium jakim jest energia, jednak jako pojedynczy element jest wyrobem budowlanym.
SunFiber to urządzenie, które służy do oświetlenia pomieszczeń światłem dziennym (słonecznym). Skupia ono światło słoneczne, transportuje z wykorzystaniem techniki światłowodowej i w końcu rozprasza w ciemnym pomieszczeniu (lub przestrzeni). Składa się z 3 części tj. elementu odbierającego światło przyjmującego postać panelu,
podłużnej wiązki światłowodów transportujących skupioną wiązkę światła dziennego; elementu rozpraszającego w formie lampy uzupełnionego o dodatkowe diody LED w celu umożliwienia korzystania z elementu jak z standardowej lampy, dającego niezbędne oświetlenie w godzinach wieczornych i nocnych. SunFiber posiada sporą (80x160cm), aczkolwiek nieruchomą, powierzchnie zbierającą światło dzienne (słoneczne). Niniejszy element przyjmuje kształt porównywalny z panelami PV i nie posiada mechaniczno-elektronicznych systemów śledzenia tarczy słonecznej, które to można spotkać w rozwiązaniach konkurencyjnych. Niniejsze rozwiązanie pozwala uniknąć drogich i zawodnych elementów oraz wykorzystać charakterystykę światła częściej występującą na naszych umiarkowanych szerokościach geograficznych. W efekcie uzyskujemy rozwiązanie dostarczające światło w paśmie światła widzialnego wspomagane energooszczędnym oświetleniem typu LED w przypadku braku lub niewielkiego natężenia światła słonecznego np.: w nocy. SunFiber wyposażony jest w kontroler, który mierzy poziom natężenia światła na powierzchni przedmiotów i dostosowuje moc dodatkowego elementu świetlnego w zależności od zapotrzebowania w celu zachowania odpowiednich norm.

Naświetlacz światłowodowy SunFiber wpisuje się w tz. Mega Trendy na runku
tj.: klimatyczne, pro-zdrowotne i smart Home oraz Office

  • Dążenie do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną
  • Zmiana postaw konsumenckich na pro środowiskowe oraz transformacja energetyczna
  • Dążenie do zwiększenia izolacyjności budynków (budynki pasywne, zero energetyczne i samowystarczalne)
  • Kreowanie przestrzeni pracy i odpoczynku o maksymalnie korzystnych cechach pod kątem zdrowotnym
  • Zwiększenie popularności rozwiązań zarządzania budynkiem i przestrzenią poprzez wprowadzenie rozwiązań inteligentnych

 

Rynek instalacji budowlanych ulega dynamicznemu rozwoju i sprzyja wprowadzaniu nowych oraz innowacyjnych rozwiązań, a niniejsza tendencja bez wątpienia będzie się utrzymywała. Wpływ wojny na Ukrainie i ograniczenie dostaw paliw kopalnych z kierunków wschodnich w Europie oraz podtrzymanie kierunków transformacji energetycznej wyrażonej w dokumentach nazwanych „Fit for 55”, będzie sprzyjać wzroście znaczenia rozwiązań bazujących na odnawialnych źródłach energii. Ponadto odnotowywana z roku na rok zwiększona konsumpcja energii elektrycznej zwiększenia ryzyko black-out, co działa motywująco dla inwestorów indywidualnych i biznesowych w kierunku zakupu rozwiązań pozwalających na zwiększenie niezależności energetycznej.

Projekt „Naświetlacz światłowodowy” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 1.1.2 PARP