logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

23-24 listopada 2023 r. odbędzie się we Wrocławiu Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe zorganizowane przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Polish Group of the International Association for Bridges and Structural Engineering oraz Komisję Budownictwa i Mechaniki Oddział PAN we Wrocławiu.

Patronat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Janusz Szczepański, Przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej dr hab. inż. Arkadiusz Madaj oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu Krzysztof Kieres.

Celem wydarzenia jest nawiązanie do wieloletniego dziedzictwa kolei oraz do obecnie realizowanej strategii rozwoju infrastruktury kolejowej w kraju. Polscy inżynierowie wnieśli znaczny wkład w budowę kolei na terenie dzisiejszej Polski, ale także za granicą. Zbudowali jedne z najbardziej kultowych linii kolejowych, przesuwając granice wiedzy i technologii dostępnych w czasie ich budowy, m.in. Kolej Transsyberyjską w Rosji (1891 – 1916), Kolej Wschodniochińską w Mandżurii (1898 – 1903) i Centralną Kolej Transandyjską w Peru (1860 – 1894). Obecnie infrastruktura kolejowa stawia również przed polskim inżynierem trud podjęcia wyzwania restrukturyzacji istniejącej sieci linii kolei obejmującej renowację lub wymianę wielu przestarzałych konstrukcji mostowych, budowę nowych linii kolei dużych prędkości i obiektów mostowych usytuowanych w ciągu tych linii.

Organizatorzy szczególnie chcieliby skupić się na:

  • historii rozwoju mostów kolejowych;
  • perspektywach rozwoju infrastruktury kolejowej;
  • zabytkowych mostach kolejowych;
  • utrzymaniu mostów kolejowych;
  • wzmacnianiu i przebudowie obiektów kolejowych;
  • obciążeniu mostów na lokalnych liniach kolejowych;
  • nowych rozwiązania konstrukcyjnych i technologicznych;
  • tunelach kolejowych;
  • mostach w ciągu linii dużej prędkości.

 

Tradycyjnie Seminarium Naukowo-Techniczne Wrocławskie Dni Mostowe poprzedzone zostanie warsztatami WorkShop (22.11.2023 r.), które w tym roku odbędą się pod hasłem: „Monitoring obiektów mostowych”. Więcej informacji: https://wdm.pwr.edu.pl/