logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

10 października 2023 r. odbędzie się w budynku Tower-Service przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 w Warszawie XXII Forum Termomodernizacja pt. „Termomodernizacja dla ochrony klimatu i czystego powietrza”, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych. 

 

Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i opinii, ale też do dyskusji na temat nowych trendów w energetyce, innowacyjnych technologii służących poprawie efektywności energetycznej w budownictwie oraz rozwiązań wspierających racjonalne wykorzystanie zasobów i neutralność klimatyczną. Wydarzenie zgromadzi nie tylko audytorów energetycznych, projektantów, przedstawicieli wyższych uczelni technicznych oraz innych specjalistów z dziedziny efektywności energetycznej, ale także przedstawicieli ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za działania na rzecz ochrony klimatu i oszczędności energii w budownictwie.

Oprócz udziału w spotkaniu stacjonarnym będzie można uczestniczyć w formie zdalnej.

Więcej informacji na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych https://zae.org.pl/