logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 79 lat zmarł

Zbigniew Bachman

wieloletni członek Rady Programowej miesięcznika Materiały Budowlane

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym w Koluszkach
22 września 2023 r. o godz. 11.00

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia

pracownicy i współpracownicy
miesięcznika Materiały Budowlane