logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Organizatorami obu konferencji byli pracownicy Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Czterodniowe obrady konferencji (4 – 7 lipca 2023 r.) odbyły się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym tej uczelni. 7 sesji naukowych połączyło środowisko naukowe, w tym m.in. młodych pracowników nauki z doświadczonymi naukowcami i ekspertami, a także z otoczeniem społeczno-gospodarczym związanym z szeroko pojętą mechaniką gruntów i inżynierią geotechniczną.

Uczestnicy konferencji wysłuchali 6 referatów problemowych, 11 referatów przygotowanych przez młodych geotechników, 15 przez firmy geotechniczne oraz 6 referatów generalnych, autorstwa pracowników Katedry Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej.

Podczas konferencji wspomniano zmarłych zasłużonych geotechników: profesora Macieja Gryczmańskiego – byłego kierownika Katedry Geotechniki i Dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz profesora Michele Jamiolkowskiego – wybitnego naukowca, byłego prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE).

Miłym wydarzeniem konferencji geotechnicznych było wręczenie nagród specjalnych, tj.:

  • im. prof. Eugeniusza Dembickiego za najlepszą pracę doktorską w 2022 r. z dziedziny geotechniki teoretycznej i stosowanej pt. Constitutive description of creep in frozen soils without the explicit time dependence, którą otrzymała dr inż. Katarzyna Staszewska z Politechniki Gdańskiej;
  • im. prof. Zbigniewa Młynarka za najlepszą pracę doktorską w 2022 r. z dziedziny badań podłoża metodami in situ pt. Badania i analizy mieszanek drogowych zawierających wybrane odpady antropogeniczne, przyznaną dr. inż. Konradowi Walotkowi z Politechniki Śląskiej;
  • Polskiego Komitetu Geotechniki za pracę magisterską z zakresu badań i zastosowania geosyntetyków w inżynierii geotechnicznej pt. Ocena wpływu uwzględnienia ekwiwalentnego odporu gruntu na siły i odkształcenia zbrojenia warstwy transmisyjnej nad kolumnami, ufundowaną przez Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o., którą otrzymała mgr inż. Magdalena Gal.

Ważnym punktem w programie konferencji było zwiedzanie kopalni Guido w Zabrzu oraz unikatowego na skalę światową osiedla Nikiszowiec w Katowicach. Podczas pobytu w Guido, zjeżdżając na głębokość 320 m autentyczną szolą górniczą, uczestnicy konferencji mogli przekonać się, z jakimi wyzwaniami i niebezpieczeństwem związana jest praca pod ziemią. Atrakcją wieczoru w kopalni Guido był wspaniały występ Orkiestry Politechniki Śląskiej.

W pamięci uczestników konferencji z pewnością na długo zapadnie mecz siatkówki pomiędzy drużynami gości i gospodarzy, rozegrany w hali sportowej Politechniki Śląskiej, który wygrali goście wynikiem 3 : 0.

Należy podkreślić, że konferencje geotechniczne przyciągają wielu młodych naukowców oraz nieco starszych ekspertów i cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko w środowisku naukowym, ale również wśród projektantów i wykonawców robót geoinżynieryjnych.

Joanna Bzówka
Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej