logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - FAKRO (reklama)
Okładka II - ICAAC 2023 (reklama)
Okładka III - RUPIŃSCY Zakłady Produkcji Kruszyw (reklama)
Okładka IV - OKNO-POL (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

I. Major, I. Adamczyk, J. Halbiniak – Beton modyfikowany granulatem gumowym SBR i płatkami politereftalanu etylenu PET / Concrete modified with SBR rubber granules and polyethylene terephthalate PET flakes ... 1-5
cytuj/citation: Izabela Major, Izabela Adamczyk, Jacek Halbiniak. 2023. Beton modyfikowany granulatem gumowym SBR i płatkami politereftalanu etylenu PET. Materiały Budowlane 612 (8): 1-5. DOI: 10.15199/33.2023.08.01

M. Łukasik, A. Masek, B. Michałowski, M. Kulesza – Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na przyczepność zapraw klejących na bazie cementu wapniowo - siarczanoglinianowego / Influence of redispersible polymer powders on the adhesion of adhesives mortars based on calcium sulphoaluminate cement ... 6-11
cytuj/citation: Mateusz Łukasik, Anna Masek, Bartosz Michałowski, Marcin Kulesza. 2023. Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na przyczepność zapraw klejących na bazie cementu wapniowo - siarczanoglinianowego. Materiały Budowlane 612 (8): 6-11. DOI: 10.15199/33.2023.08.02

B. Śnieżyński, P. Gajewski, P. Stępień, W. K. Roszczynialski, P. Golonka, G. Wolski – Wykorzystanie sieci neuronowych do modelowania pracy młyna kulowego w Cementowni WARTA S.A. / The use of neural networks to model the operation of a ball mill in Cementownia WARTA S.A. ... 12-17
cytuj/citation: Bartłomiej Śnieżyński, Paweł Gajewski, Piotr Stępień, Wojciech K. Roszczynialski, Paulina Golonka, Grzegorz Wolski. 2023. Wykorzystanie sieci neuronowych do modelowania pracy młyna kulowego w Cementowni WARTA S.A.. Materiały Budowlane 612 (8): 12-17. DOI: 10.15199/33.2023.08.03

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. Fedorczak-Cisak, B. Sadowska – Innowacyjne rozwiązanie budynków o drewnianej konstrukcji szkieletowej z zastosowaniem systemu Aktywnej Izolacji Termicznej / An innovative solution for timber-frame buildings using the Active Thermal Insulation system ... 18-23
cytuj/citation: Małgorzata Fedorczak-Cisak, Beata Sadowska. 2023. Innowacyjne rozwiązanie budynków o drewnianej konstrukcji szkieletowej z zastosowaniem systemu Aktywnej Izolacji Termicznej. Materiały Budowlane 612 (8): 18-23. DOI: 10.15199/33.2023.08.04

TEMAT WYDANIA – Akustyka w budownictwie

R. Pacholak, A. Plewa, W. Gardziejczyk – Wpływ lepiszczy modyfikowanych na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonym poziomie hałasu w ujemnych temperaturach / The influence of modified binders on properties of low-noise asphalt mixtures in low-temperatures ... 24-28
cytuj/citation: Roman Pacholak, Andrzej Plewa, Władysław Gardziejczyk. 2023. Wpływ lepiszczy modyfikowanych na właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonym poziomie hałasu w ujemnych temperaturach. Materiały Budowlane 612 (8): 24-28. DOI: 10.15199/33.2023.08.05

M. Motylewicz, P. Gierasimiuk, M. Dębiński – Badania skuteczności i efektywności drogowych ekranów przeciwhałasowych / Research on the effectiveness and efficiency of road noise barriers ... 29-33
cytuj/citation: Marek Motylewicz, Paweł Gierasimiuk, Marcin Dębiński. 2023. Badania skuteczności i efektywności drogowych ekranów przeciwhałasowych. Materiały Budowlane 612 (8): 29-33. DOI: 10.15199/33.2023.08.06

M. Dębiński, J. Bohatkiewicz, M. Motylewicz – Ochrona przed hałasem drogowym z wykorzystaniem zarządzania ruchem drogowym / Protection against road noise using traffic management ... 34-37
cytuj/citation: Marcin Dębiński, Janusz Bohatkiewicz, Marek Motylewicz. 2023. Ochrona przed hałasem drogowym z wykorzystaniem zarządzania ruchem drogowym. Materiały Budowlane 612 (8): 34-37. DOI: 10.15199/33.2023.08.07

M. Wrótny, J. Bohatkiewicz – Skuteczność wybranych zabezpieczeń akustycznych stosowanych na liniach kolejowych w Polsce / Effectiveness of selected noise mitigation measures used on railway lines in Poland ... 38-41
cytuj/citation: Marcin Wrótny, Janusz Bohatkiewicz. 2023. Skuteczność wybranych zabezpieczeń akustycznych stosowanych na liniach kolejowych w Polsce. Materiały Budowlane 612 (8): 38-41. DOI: 10.15199/33.2023.08.08

A. Nowoświat, M. Bukała, A. Chyla – Wpływ warunków otoczenia na wyznaczanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych techniką natężeniową w badaniach in situ / The influence of ambient conditions on determining the acoustic insulation of building partitions using the intensity technique in in situ tests ... 42-45
cytuj/citation: Artur Nowoświat, Michał Bukała, Andrzej Chyla. 2023. Wpływ warunków otoczenia na wyznaczanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych techniką natężeniową w badaniach in situ. Materiały Budowlane 612 (8): 42-45. DOI: 10.15199/33.2023.08.09

A. K. Kłosak, K. Warzocha – Cegła klinkierowa jako materiał do budowy elementów rozpraszających dźwięk na przykładzie sali koncertowej / Glazer brick as building material for sound diffusers in concert hall ... 46-49
cytuj/citation: Andrzej K. Kłosak, Karolina Warzocha. 2023. Cegła klinkierowa jako materiał do budowy elementów rozpraszających dźwięk na przykładzie sali koncertowej. Materiały Budowlane 612 (8): 46-49. DOI: 10.15199/33.2023.08.10

K. Warzocha, B. Ziarko – Minimalna kubatura sal prób muzycznych – wpływ adaptacji akustycznej / Minimal volume of music rehearsal rooms – the impact of acoustic adaptation ... 50-53
cytuj/citation: Karolina Warzocha, Bartłomiej Ziarko. 2023. Minimalna kubatura sal prób muzycznych – wpływ adaptacji akustycznej . Materiały Budowlane 612 (8): 50-53. DOI: 10.15199/33.2023.08.11

L. Dulak, Sz. DulakWpływ zbiorczych kanałów wentylacyjnych na izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami rozdzielonymi stropem w wielorodzinnym budynku mieszkalnym ... 54

STOLARKA BUDOWLANA

O. KopyłowZmiany w konstrukcji oraz elementach składowych stolarki okienno - drzwiowej wpływające na jej właściwości techniczno - użytkowe ... 59

ARBOCEL P (reklama) 

Standard domu pasywnego dzięki ramkom dystansowym SWISSPACER (artykuł sponsorowany) ... 62

B. Pietruszka, K. SoleckaPrzegląd dostępnych rozwiązań i przepisów dotyczących nawiewników ściennych i okiennych ... 63

SODASIL (reklama) 

OKNO-POL – wysoki standard to za mało ... 66

CANASTOL (reklama) 

M. MirosFatalny sezon w branży okien i drzwi w Polsce ... 67

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

J. KwaśniakZbrojone elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego i ich zastosowanie w budownictwie ... 68

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

P. DeryłoSprężone prefabrykaty betonowe na budowach ... 70

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaKlasyfikacja metalowych pokryć samonośnych ... 72

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Wyrobów Budowlanych GUNB informuje ... 74

INFORMATOR PRAWNY

M. MazurZnaczenie kontroli okresowych w użytkowaniu obiektów budowlanych ... 75

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w I półroczu 2023 roku ... 79

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w I półroczu 2023 roku ... 82

M. KowalskaEfekty budownictwa mieszkaniowego w I półroczu 2023 roku ... 85

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów budowlanych w czerwcu oraz po sześciu miesiącach 2022 roku ... 86

ARBOCEL (reklama)

M. ZiachZapowiedź rosnącego trendu w kredytach mieszkaniowych ... 87

M. ZiachRekordowo wysoka bariera kosztów zatrudnienia w budownictwie ... 87

J. Bzówka - XIX Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz VIII Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników ... 87

V KONFERENCJA OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH (reklama)