logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

24 maja br. odbył się w Hotelu 3 Trio w Białymstoku Drugi Regionalny Okrągły Stół, dotyczący finansowania efektywności energetycznej w województwie podlaskim, zorganizowany przez białostocki Oddział Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w ramach projektu Round Baltic, który wprowadzany jest także w Danii i Łotwie.

W Polsce program realizuje Stowarzyszenie SAPE wraz z Narodową Agencją Poszanowania Energii S.A. Obejmuje on takie województwa jak: podlaskie; mazowieckie; łódzkie; śląskie; dolnośląskie; pomorskie i kujawsko- pomorskie. Celem programu jest propagowanie efektywnego wykorzystania środków publicznych i niepublicznych oraz pomoc w rozwoju projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki.

Wydarzenie zorganizowano w formule hybrydowej. W programie były wystąpienia przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju i Technologii; Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR); Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta, a także instytucji bezpośrednio związanych z finansowaniem projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, tj. Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Ochrony Środowiska, Alior Banku, Funduszu Wschodniego, Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i firm Eko Ekspert i Eko Fan. Część wystąpień odbyła się w formule online.

Tematyka wydarzenia obejmowała: strategię renowacji budynków m.in. w województwie podlaskim; sposoby i metody wsparcia efektywności energetycznej przez MFiPR; fundusze europejskie dla województwa podlaskiego na lata 2021 – 2027; program termomodernizacji; doświadczenia banków i innych instytucji z finansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw w województwie podlaskim; efektywność energetyczną obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej zarządzanych przez miasto Białystok oraz znajdujących się w gminie Turośń Kościelna; doświadczenia z realizacji instalacji fotowoltaicznych finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Moderatorami spotkania, które zakończyła ożywiona dyskusja, byli: Wiesław Sarosiek, Członek Zarządu NAPE S.A. oraz Marcin Kibitlewski, Dyrektor ds. finansowych Eko Ekspert.