logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W 2023 r. Cemex Polska uzyskał 9 nowych certyfikatów i deklaracji środowiskowych III typu, tzw. EPD (ang. Environmental Product Declaration), na wszystkie cementy produkowane w trzech zakładach firmy: w Chełmie; Rudnikach i Gdyni. Deklaracja EPD to ważny dokument, który potwierdza oddziaływanie produktu na środowisko naturalne w całym jego cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA).

Pierwsze deklaracje środowiskowe EPD oraz certyfikaty na wszystkie cementy z oferty Cemex, firma uzyskała już w 2021 r. Od tego czasu zmniejszono emisję CO2 zarówno po stronie procesowej, jak również rozszerzając ofertę produktów niskoemisyjnych, dlatego firma ponownie wystąpiła do niezależnej jednostki certyfikującej – Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), o aktualne wyliczenie śladu środowiskowego produktów, na bazie danych produkcyjnych z 2022 r.

Deklaracje środowiskowe III typu stanowią rzetelne źródło informacji o emisyjności cementów Cemex i zawierają zweryfikowane dane dotyczące śladu węglowego. Uzyskana wartość, to ok. 60% mniej emisji CO2 w przypadku cementu niskoemisyjnego Vertua® Ultra CEM III/A 42,5 N LH/HSR/NA niż w przypadku cementów z grupy CEM I.