logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Firma Rettenmaier Polska Sp. z o. o., która w tym roku obchodzi 25-lecie funkcjonowania, zorganizowała po raz piętnasty seminarium „Zakobuilding”, poświęcone problematyce w ramach jej działalności w branży chemii budowlanej. Do producentów wyrobów chemii budowlanej dedykowana jest bowiem duża grupa produktów niemieckiej firmy Rettenmaier@Söhne GmbH.

Seminarium „Zakobuilding 2023”, które odbyło się 20 – 21 kwietnia br., otworzyli i powitali jego uczestników Piotr Kurach – Prezes Zarządu oraz Marek Matysiak – Product Manager Industry firmy Rettenmaier Polska. Następnie Maciej Szydłowski – Marketing Manager, reprezentujący organizatora seminarium, omówił trendy marketingowe 2023 r. w sektorze B2C. Stwierdził, że strategia marketingowa powinna być dostosowana do grupy docelowej i w zależności od tego, czy odbiorcami wyrobów danej firmy są ludzie młodzi, starsi czy fachowcy, musi być inna. Niestety w branży chemii budowlanej ta zasada nie jest przestrzegana. Maciej Szydłowski podał też m.in. bardzo ciekawe dane z badań. Okazuje się, że 69% klientów nie ufa sloganom reklamowym, a 42% badanych deklaruje brak zaufania do marek handlowych i uważa, że trzeba udowodnić ich wiarygodność.

W części wprowadzającej został również wygłoszony referat na temat stosowania technologii druku 3D w hiszpańskim budownictwie. Jego autor Marcos Bollati Pato z firmy Composites ID podkreślił, że wyzwaniem, które stoi przed tą technologią, jest spełnienie oczekiwań inwestorów budynków oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji. Zdaniem prelegenta, ogromną zaletą druku 3Djest praca robota drukującego, która może odbywać się bez przerw, a więc tempo budowy jest znacznie szybsze niż w przypadku tradycyjnych technologii, ale są też wady. Należą do nich m.in. duży ciężar konstrukcji porównywalny z systemem monolitycznym wznoszenia budynków oraz konieczność częstego serwisowania urządzeń.

W programie seminarium „Zakobuilding 2023” znalazły się 4 bloki tematyczne, a mianowicie: 1) systemy ociepleń; 2) hydrofobizacja; 3) farby i tynki dyspersyjne; 4) systemymineralne i baza surowcowa.

Tematyka referatów dotyczących systemów ociepleń obejmowała: przyszłość rynku ETICS; wpływ parametrów włókien na jakość systemu ociepleń oraz bezpyłowe kleje do płytek ceramicznych. Zbadań wynika, że dodanie do kleju 0,6% Arbocelu LD, produkowanego przez Rettenmaier@Söhne GmbH, zmniejsza zapylenie o 60% oraz poprawia parametry kleju, takie jakm.in. przyczepność początkowa, czas otwarty, przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania.

W ramach bloku hydrofobizacja zaprezentowano klasyczne i niekonwencjonalne hydrofobizowanie, paroprzeuszczalne farby fasadowe, nowe rozwiązania hydrofobizatorów z serii Hydrocast włoskiej firmy FACI Metalest oraz zastosowanie Hydrocastu CN do zapraw murarskich i tynkarskich.

Tematyka dotycząca farb i tynków dyspersyjnych obejmowała: trwałość i estetykę elewacji dzięki zastosowaniu tego typu wyrobów; technologię farb plamoodpornych oraz dyspersje wodne na tle bazy surowcowej.

Wybrane zagadnienia z rynku surowców chemii budowlanej w Europie i w Polsce omówiono w ramach czwartego bloku tematycznego „Systemy mineralne i baza surowcowa”. Inne zagadnienia zaprezentowane w tym bloku, to m.in.: przyszłość systemów mineralnych na tle zmian legislacyjnych i rynku surowców; systemy hybrydowe odpowiedzią i szansą na trudności surowcowe oraz optymalizacja jakości i kosztów produkcji wyrobów z wykorzystaniem bazy produktów oferowanych przez Rettenmaier Polska, takich jak wzmacniacz bieli tytanowej – Sodasil P95 oraz Geloxal 10 – akcelerator wiązania cementu, polecany przede wszystkim do układów szybko wiążących. Referaty dotyczące oferty Rettenmaier Polska wygłosili pracownicy firmy – Marek Matysiak oraz Grzegorz Cholewa, Product Managers Industry.

„Zakobuilding 2023” uświetnił występ Roberta Janowskiego z zespołem z cyklu „Jaka to melodia”, który odbył się podczas uroczystej kolacji w pierwszym dniu seminarium.

Krystyna Wiśniewska