logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Oddział Wielkopolski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej organizuje 06 – 07.06.2023 r. seminarium „Mosty – budowa, wzmacnianie, przebudowa” będące kontynuacją Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”.

Tematyka seminarium obejmuje: rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne budowy, wzmacniania, naprawy i remontów obiektów inżynierskich; przydatność określonych materiałów do budowy, wzmacniania i naprawy obiektów mostowych; wyniki prac studialnych dotyczących technologi budowy nowych obiektów, zwiększania ich nośności, naprawy i remontu; ocenę aktualnej nośności obiektów mostowych; projektowanie i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych; zagadnienia ekonomiczne dotyczące budowy i remontów obiektów mostowych.

Miejsce seminarium: Hotel Novotel & Ibis Poznań Centrum Więcej na http://www.seminarium-mostowe.pl/