logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

30 – 31 marca 2023 r. odbyła się w Szklarskiej Porębie VII Konferencja Naukowo-Techniczna BUDIN „Aktualne Problemy w Budownictwie Ogólnym i Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych” zorganizowana przez Katedrę Budownictwa Ogólnego Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej pod patronatem Dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego, Sekcji Fizyki Budowli oraz Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Komisji Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów Budowlanych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział Wrocław. Patronami medialnymi były czasopisma: „Materiały Budowlane”, „Przegląd Budowlany”, „Builder” oraz „Izolacje”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele następujących ośrodków naukowych: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Politechniki Bydgoskiej; Politechniki Krakowskiej; Politechniki Poznańskiej; Politechniki Warszawskiej; Politechniki Wrocławskiej; Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tematyka konferencji obejmowała takie zagadnienia, jak: budownictwo ogólne; remont i modernizacja obiektów budowlanych; badania nieniszczące, diagnostyka materiałów i obiektów budowlanych; fizyka budowli, budownictwo zrównoważone i efektywność energetyczna budynków; komputerowe metody modelowania i projektowania obiektów budowlanych oraz technologia i zarządzanie w budownictwie.

W skład Komitetu Honorowego konferencji weszli: prof. dr inż. Kazimierz Czapliński, prof. dr hab. inż. Oleg Kapliński oraz dr inż. Andrzej Czemplik, który rozpoczął BUDIN. Podczas dwóch dni konferencji odbyło się 6 sesji i wygłoszono 50 referatów. Tradycją konferencji jest sesja plenerowa – na szlaku, w górach, która jest okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń w otoczeniu natury Karkonoskiego Parku Narodowego budzącej się do życia po zimie.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: http://kbo-wbliw.pwr.edu.pl/konferencja-budin.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz
dr hab. inż. Jarosław Konior, prof. uczelni
dr inż. Mariusz Szóstak
dr inż. Tomasz Gorzelańczyk
dr inż. Marek Sawicki