logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

 

Zaszczyt organizacji tegorocznych XXXVII Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji miał gliwicki Oddział PZITB. Wydarzenie to rozpoczęło nowy czteroletni cykl tematyczny „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji” z tematem przewodnim – „Konstrukcje żelbetowe”, powracając tym samym do zagadnień podejmowanych wcześniej, ale w uwspółcześnionym wydaniu. Z Oddziałem PZITB w Gliwicach współpracowali członkowie PZITB z Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie.

WPPK-2023 odbyły się 28 – 31 marca w Hotelu Stok w Wiśle Jaworniku i zgromadziły 378 osób oraz 50 internautów śledzących obrady w sposób zdalny. Komitetem Organizacyjnym Warsztatów kierował prof. Radosław Jasiński, a gośćmi Warsztatów byli m.in. Roman Karwowski – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Marek Zackiewicz i Wiesław Baran – Wiceprzewodniczący PZITB, a także prof. dr hab. inż. Anna Halicka – Przewodnicząca Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN.

Scenariusz konferencji opracował prof. Łukasz Drobiec. Wykład inauguracyjny pt. ,,Awarie i katastrofy obiektów betonowych. Błędy projektowe jako powody niedomagania konstrukcji” wygłosił prof. Piotr Nowakowski, a w 33 wykładach tematycznych omówiono następujące zagadnienia: przepisy prawa i normalizacja; diagnostyka i ocena stanu technicznego istniejących konstrukcji; materiały i technologie stosowane w naprawach i wzmocnieniach; analiza obliczeniowa istniejących konstrukcji; sposoby napraw i wzmocnienia konstrukcji. Czterodniowe obrady plenarne podzielono na siedem zróżnicowanych tematycznie sesji, podsumowanych godzinnymi dyskusjami. Materiał wykładowy opublikowano w trzech tomach na ponad 2100 stronach.

Tradycyjnym tłem Warsztatów była prezentacja 26 Wystawców – firm branżowych oraz 9 Partnerów Warsztatów (firmy: STROPY.PL; RAWLPLUG S.A.; TMSYS Sp. z o.o.; MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO S.A.; Z.W.M.I. HYDROSTOP; PERI POLSKA, GRUPA NDI S.A.; CENTRUM PROMOCJI JAKOŚCI STALI Sp. z o.o.; STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW CEMENTU). Referaty i teksty reklamowe Wystawców oraz Partnerów zostały również wydrukowane i dołączone do III tomu materiałów konferencyjnych.

Inauguracja Warsztatów była okazją do złożenia życzeń prof. Włodzimierzowi Starosolskiemu, który w tym roku obchodził będzie jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin. Ta szczególna uroczystość odbyła się podczas wieczoru inauguracyjnego w pierwszym dniu Warsztatów.

Przekazanie pałeczki organizatorom następnych Warsztatów z Oddziału PZITB w Bielsku-Białej

Obrady plenarne rozpoczęto drugiego dnia Warsztatów i zwieńczono dyskusją oraz tradycyjnym bankietem sponsorowanym przez Partnera Warsztatów – STROPY.PL i występem zespołu ,,7 niebo”. Trzeciego dnia po obradach plenarnych oraz dyskusji nad wykładami sesji IV, ViVI firma RAWLPLUGS.A. była fundatorem atrakcji w postaci „Wieczoru z kotwami” i regionalnej kolacji w Plenerowym Kominku Hotelu Stok. Czwarty dzień warsztatów zakończyła dyskusja plenarna i uroczystość nadania godności Honorowego Członka Komitetu Organizacyjnego, którym został prof. Radosław Jasiński z Oddziału PZITB w Gliwicach. Organizatorzy WPPK-2023 przekazali pałeczkę organizatorom następnych Warsztatów z Oddziału PZITB w Bielsku-Białej Januszowi Kozuli i Przemysławowi Pępkowi.

Szczególne słowa uznania należą się wszystkim członkom Komitetu Organizacyjnego, w tym doktorantom Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej: Julii Blazy; Katarzynie Nowak; Janowi Biernackiemu; Dawidowi Cornikowi; Erykowi Goldmanowi; Krzysztofowi Grzybowi; Maciejowi Wiśniowskiemu i Jakubowi Zającowi. Z Komitetem Organizacyjnym współpracowała grupa studentów z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej: Kinga Olszewska; Katarzyna Pasich; Paulina Kucharska; Adrianna Burczyk; Łukasz Puchalik; Bartosz Dudzic; Maciej Pieczonka; Wojciech Piasecki.

dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ Politechnika Śląska

Fot. P. Cieszyński