logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

13 czerwca 2023 r. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach (budynek X) odbędzie się konferencja pt. „Nadbudowa 3E: Ekologia – Ekonomia – Energooszczędność” w ramach XIII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości.

Organizatorami konferencji są: Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości; Śląska Izba Budownictwa; Związek Zawodowy Budowlani; Wy dział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie różnych aspektów prowadzenia procesu inwestycyjno - budowlanego w przypadku nadbudów na istniejących budynkach. Brak wiedzy i mentalne bariery wprowadzanych na rynek na szerszą skalę lekkich konstrukcji prefabrykowanych spowalniają proces realizacji nowych mieszkań w systemie nadbudów. Promocja tego budownictwa jest więc wyzwaniem dla wszystkich interesariuszy rynku mieszkaniowego. Tematyka konferencji „Nadbudowa 3E” jest bardzo obszerna i ma zachęcić do masowej realizacji nadbudów. Organizatorzy spodziewają się wyłonienia występujących ograniczeń oraz określenia realnych potrzeb w celu uzyskania spodziewanych efektów.

Udział w konferencji jest bezpłatny, pod warunkiem wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na https://izbabud.pl/nasze_przedsiewziecia/konferencje-poswiecone-budownictwu/rejestracja-na-konferencje-nadbudowa3e/ 

Program (POBIERZ PDF)