logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych, to temat V Konferencji Naukowo-Technicznej, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, która odbyła się w lutym br. W Warszawie.

Współorganizatorami merytorycznymi wydarzenia były następujące ośrodki naukowo-badawcze i organizacje: Instytut Techniki Budowlanej; Instytut Naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych; Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej; Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych; Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Spotkanie otworzył Piotr Uściński, Wiceminister Rozwoju i Technologii odpowiedzialny za budownictwo, a wykład inauguracyjny wygłosiła Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, która omówiła postępy w procesie cyfryzacji procesu budowlanego.

Podczas konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne prowadzone przez:

  • dr. inż. Roberta Geryło – I sesja „Bezpieczeństwo konstrukcji i materiałów budowlanych”;
  • dr. hab. inż. arch. Adama Baryłkę, prof. WAT – II sesja „Bezpieczeństwo procesów budowlanych”;
  • dr hab. inż. Wiolettę Rogula-Kozłowską, prof. SGSP – III sesja „Bezpieczeństwo pożarowe”.

 

W ich ramach prelegenci omówili:

  • praktyczne aspekty inżynierii bezpieczeństwa obiektów;
  • metody projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów uwzględniające wymagania bezpieczeństwa oraz metody technicznej diagnostyki obiektów;
  • kierunki rozwoju technologii realizacji bezpiecznych obiektów;
  • zagadnienia bezpieczeństwa obiektów w przepisach prawa oraz potrzeby i kierunki ich nowelizacji;
  • ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych.

 

W konferencji uczestniczyło ok. 200 osób reprezentujących wyższe uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze, organizacje i stowarzyszenia budowlane, organy administracji rządowej i samorządowej oraz firmy związane z problematyką bezpieczeństwa obiektów budowlanych. (kw)