logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

50% energii zużywanej obecnie przez zakłady Lafarge zlokalizowane w Polsce pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dzięki umowom typu PPA (Power Purchase Agreement) podpisanym z KGAL Investment Management, zarządzającą inwestycjami i aktywami, firma Lafarge wspiera rozwój OZE w Polsce. Umowy te pozwalają na uzyskanie energii z dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Krasinie (35,2 MW) oraz Rywałdzie (27 MW), co umożliwi zaspokojenie 50% zużycia Lafarge.

Dzięki umowom PPA, firmy mogą mieć zabezpieczone dostawy energii odnawialnej na bardzo niestabilnym rynku. Z kolei firma KGAL może wykorzystywać umowy PPA do utrzymywania atrakcyjnych cen energii elektrycznej przez długi czas. Wybraliśmy Lafarge jako partnera nie tylko dlatego, że wspieramy wysiłki firmy na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, ale również dlatego, że jest to producent z branży cementowej, która ma duże zapotrzebowanie na energięmówi Michael Ebner, dyrektor zarządzający KGAL Investment Management.

Osiągnięcie celu 50% energii odnawialnej stawia Lafarge w czołówce producentów materiałów budowlanych w Polsce pod względem wykorzystania energii z OZE. Celem firmy jest, aby 100% wykorzystywanej energii do 2030 r. pochodziło z zielonych źródeł.

Bezpośrednie zakupy energii z farm wiatrowych wspierają rozwój tych źródeł w Polsce. To z kolei ma ogromny wpływ na zmianę miksu energetycznego i przyspiesza procesy dekarbonizacji polskiej gospodarki. Widzimy potrzebę wsparcia rozwoju umów w modelu PPA i zarządzania energią na poziomie krajowym, gdyż realizacja celów klimatycznych wymaga długofalowych rozwiązań tego typumówi Dawid Robak, CFO Lafarge w Polsce.

Poza dostawami zielonej energii w ramach umów PPA, Lafarge podejmuje wiele innych inicjatyw w kierunku dekarbonizacji. Inwestuje m.in. w energię słoneczną, zasilającą budynki biurowe w mniejszych zakładach, oraz farmę fotowoltaiczną w Wierzbicy. Realizuje też, wartą ponad 100 mln euro, modernizację CementowniMałogoszcz, gdzie będzie odzyskiwać ciepło powstałe w procesie produkcji cementu i wykorzystywać je do produkcji zielonej energii. Ponadto wdraża pierwszy na skalę globalną projekt całkowitego wychwytywania emisji CO2 w Cementowni Kujawy pod nazwą „Kujawy Go4ECOPlanet”, który został dofinansowany z Funduszu Innowacji Komisji Europejskiej i ma przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 w branży cementowej.

Zielona energia wspiera działania Grupy Holcim, do której należy Lafarge, w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego (firma pracuje nad ponownym wykorzystaniem materiałów rozbiórkowych do budowy nowych obiektów oraz bezpiecznym przetwarzaniem odpadów niepoddających się recyklingowi na paliwa alternatywne).